Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Korelācija starp konkurenci un darbinieka pašnovērtējuma produktivitāti
Nosaukums angļu valodā The Correlation between Competition and Employee’s Self-Perceived Performance
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents A.Gaile
Anotācija Dotā darba mērķis ir izpētīt, vai pastāv korelācija starp konkurenci darba vietā un darbinieku pašnovērtētu produktivitāti. Uzņēmējdarbības literatūrā, konkurence tiek apskatīta kā daļa no naidīgas vides jēdziena, kā arī ar citiem nelabvēlīgiem ārējiem faktoriem, piemēram, nozares ekonomiskām izmaiņām un intensīvu regulatīvo spiedienu. Tomēr, balstoties uz nesen veiktajiem pētījumiem, var secināt, ka augsta konkurence darba vietā var uzlabot darbinieka atsaucību un efektivitāti. Savukārt, ir svarīgi pierādījumi, kas liecina, ka ļoti konkurētspējīga vide var radīt negatīvas sekas attiecībā uz darbinieku uzvedību darbā vietā. Darba mērķis ir identificēt un novērtēt korelāciju starp šiem diviem jēdzieniem. Kvantitatīvā pētījuma laikā respondentiem bija nepieciešams novērtēt apgalvojumus divās apvienotās aptaujās un izvērtēt konkurences līmeni darba vietā un darbinieku pašnovērtētu produktivitāti. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, varēja secināt, ka korelācijas starp šiem diviem jēdzieniem nav. Korelācijas koeficienti norādīja nederīgu un nepieļaujamu nozīmīguma līmeni starp dotajiem jēdzieniem, tāpēc, tiek secināts, ka starp šiem diviem jēdzieniem nav statistiski svarīgas korelācijas. Tēze satur 51 lappuses, 8 tabulas, 0 attēlus un 2 pielikumus, tēzes valoda ir angļu. Tika izmantoti 72 literatūras avoti. Atslēgvārdi: konkurence, pašvērtējums, darbavieta, iekšējā konkurētspēja.
Atslēgas vārdi konkurence, pašvērtējums, darbavieta, iekšējā konkurētspēja.
Atslēgas vārdi angļu valodā competition, self-perceived performance, workplace, internal competition.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2021 23:48:48