Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Korelācija starp konkurenci un darbinieka pašnovērtējuma produktivitāti
Title in English The Correlation between Competition and Employee’s Self-Perceived Performance
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer A.Gaile
Abstract Dotā darba mērķis ir izpētīt, vai pastāv korelācija starp konkurenci darba vietā un darbinieku pašnovērtētu produktivitāti. Uzņēmējdarbības literatūrā, konkurence tiek apskatīta kā daļa no naidīgas vides jēdziena, kā arī ar citiem nelabvēlīgiem ārējiem faktoriem, piemēram, nozares ekonomiskām izmaiņām un intensīvu regulatīvo spiedienu. Tomēr, balstoties uz nesen veiktajiem pētījumiem, var secināt, ka augsta konkurence darba vietā var uzlabot darbinieka atsaucību un efektivitāti. Savukārt, ir svarīgi pierādījumi, kas liecina, ka ļoti konkurētspējīga vide var radīt negatīvas sekas attiecībā uz darbinieku uzvedību darbā vietā. Darba mērķis ir identificēt un novērtēt korelāciju starp šiem diviem jēdzieniem. Kvantitatīvā pētījuma laikā respondentiem bija nepieciešams novērtēt apgalvojumus divās apvienotās aptaujās un izvērtēt konkurences līmeni darba vietā un darbinieku pašnovērtētu produktivitāti. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, varēja secināt, ka korelācijas starp šiem diviem jēdzieniem nav. Korelācijas koeficienti norādīja nederīgu un nepieļaujamu nozīmīguma līmeni starp dotajiem jēdzieniem, tāpēc, tiek secināts, ka starp šiem diviem jēdzieniem nav statistiski svarīgas korelācijas. Tēze satur 51 lappuses, 8 tabulas, 0 attēlus un 2 pielikumus, tēzes valoda ir angļu. Tika izmantoti 72 literatūras avoti. Atslēgvārdi: konkurence, pašvērtējums, darbavieta, iekšējā konkurētspēja.
Keywords konkurence, pašvērtējums, darbavieta, iekšējā konkurētspēja.
Keywords in English competition, self-perceived performance, workplace, internal competition.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.04.2021 23:48:48