Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvuzņēmuma vadības sistēmas īpatnības Latvijā
Nosaukums angļu valodā Peculiarities of a construction company management system in Latvia
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ņikita Kočanovs
Recenzents Dr. Kristīne Fedotova
Anotācija Anotācija Maģistra darbs: Būvuzņēmuma vadības sistēmas īpatnības Latvijā. Darba mērķis ir atklāt personāla vadības un personāla vadības sistēmas īpatnības būvniecības nozarē Latvijā, balstoties uz literatūru un izdarot analītiskus pieņēmumus, kā arī veikt gadījumu izpēti un aptauju, pamatojoties uz personāla vadības novērtējumu metodes un uzrādīt rezultātus. Darba hipotēze ir šāda: personāla vadības sociālajam aspektam ir vislielākā ietekme uz kopējo būvniecības uzņēmuma darbību. Darbs sastāv no trim nodaļām: Darba pirmajā nodaļā sniegta analītiskā analīze par personāla vadības lomu un vietu būvniecībā, kā arī personāla vadības jautājumi būvniecībā un personāla vadības īpašās īpatnības būvniecībā Latvijā. Darba otrajā nodaļā ir sniegts teorētiskais ieskats personāla vadības principos personāla vadības sistēmā, tā nozīme, loma un personāla vadības sistēmas novērtēšanas un novērtēšanas veids, kā arī personāla vadības sistēmas modeļi un vispārējais tēmas teorētiskā ietvara kopsavilkums. Darba trešajā praktiskajā nodaļā detalizēti izklāstīta praktiskā pētījuma metodika, izveidojot saikni starp teorētisko ietvaru un praktisko datu vākšanu. Turklāt nodaļā ir sniegts Latvijas būvuzņēmuma gadījumu pētījums, aprakstīta aptaujā iesaistītā izlase, kā arī aptaujas rezultātu analīze un rezultāti grafiski. Hipotēze ir pierādīta. Galvenais secinājums ir šāds: sociāli psiholoģiskais aspekts, proti, personāla vadības sociālā un psiholoģiskā atbalsta jautājumi; dažādu socioloģisko un psiholoģisko procedūru ieviešana darba praksē visvairāk ietekmē būvniecības uzņēmumu. Darbs sastāv no: 80 lappusēm, 21 attēliem, 5 tabulām, 66 literatūras avotiem, 1 pielikuma. Atslēgas vārdi: PERSONĀLA VADĪBA, UZŅĒMUMU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PERSONĀLS
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: PERSONĀLA VADĪBA, UZŅĒMUMU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PERSONĀLS
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: PERSONNEL MANAGEMENT, COMPANY MANAGEMENT, CONSTRUCTION PERSONNEL
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.03.2021 09:28:01