Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvuzņēmuma vadības sistēmas īpatnības Latvijā
Title in English Peculiarities of a construction company management system in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ņikita Kočanovs
Reviewer Dr. Kristīne Fedotova
Abstract Anotācija Maģistra darbs: Būvuzņēmuma vadības sistēmas īpatnības Latvijā. Darba mērķis ir atklāt personāla vadības un personāla vadības sistēmas īpatnības būvniecības nozarē Latvijā, balstoties uz literatūru un izdarot analītiskus pieņēmumus, kā arī veikt gadījumu izpēti un aptauju, pamatojoties uz personāla vadības novērtējumu metodes un uzrādīt rezultātus. Darba hipotēze ir šāda: personāla vadības sociālajam aspektam ir vislielākā ietekme uz kopējo būvniecības uzņēmuma darbību. Darbs sastāv no trim nodaļām: Darba pirmajā nodaļā sniegta analītiskā analīze par personāla vadības lomu un vietu būvniecībā, kā arī personāla vadības jautājumi būvniecībā un personāla vadības īpašās īpatnības būvniecībā Latvijā. Darba otrajā nodaļā ir sniegts teorētiskais ieskats personāla vadības principos personāla vadības sistēmā, tā nozīme, loma un personāla vadības sistēmas novērtēšanas un novērtēšanas veids, kā arī personāla vadības sistēmas modeļi un vispārējais tēmas teorētiskā ietvara kopsavilkums. Darba trešajā praktiskajā nodaļā detalizēti izklāstīta praktiskā pētījuma metodika, izveidojot saikni starp teorētisko ietvaru un praktisko datu vākšanu. Turklāt nodaļā ir sniegts Latvijas būvuzņēmuma gadījumu pētījums, aprakstīta aptaujā iesaistītā izlase, kā arī aptaujas rezultātu analīze un rezultāti grafiski. Hipotēze ir pierādīta. Galvenais secinājums ir šāds: sociāli psiholoģiskais aspekts, proti, personāla vadības sociālā un psiholoģiskā atbalsta jautājumi; dažādu socioloģisko un psiholoģisko procedūru ieviešana darba praksē visvairāk ietekmē būvniecības uzņēmumu. Darbs sastāv no: 80 lappusēm, 21 attēliem, 5 tabulām, 66 literatūras avotiem, 1 pielikuma. Atslēgas vārdi: PERSONĀLA VADĪBA, UZŅĒMUMU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PERSONĀLS
Keywords Atslēgas vārdi: PERSONĀLA VADĪBA, UZŅĒMUMU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PERSONĀLS
Keywords in English Keywords: PERSONNEL MANAGEMENT, COMPANY MANAGEMENT, CONSTRUCTION PERSONNEL
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.03.2021 09:28:01