Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Piejūras Brīvdabas muzeja daudzfunkcionāla ēka Ventspilī"
Nosaukums angļu valodā "Seaside Open-air museum multifunctional building in Ventspils"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Kalniņš
Recenzents Albīns Skudra
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Būvkonstrukciju katedrā. Diplomprojektu veido divas daļas: 1. Bakalaura daļa – Veikta stiklplasta mehānisko īpašību noteikšana ar laboratorijas testiem, stiklplasta kesonu prototipu iegremdēšanas testi noturības noteikšanai, stiklplasta kesona ražošana un montāža slodžu noteikšanai un stiklplasta kesonu projektēšana datorprogrammā “Ansys Mechanical APDL 2019 R2”. 2. Inženierprojekts – Izstrādāti būvniecības risinājumi Brīvdabas muzejam Ventspilī. Ēkai ir divi stāvi, ēkas gabarītizmēri ir 34,35m garums un 31,05m platums. Ēkas nesošās konstrukcijas sastāv no monolītām dzlezsbetona sienām, monolīta dzelzsbetona 1. stāva pārseguma, dobo dzelzsbetona paneļu jumta pārseguma, tērauda un koka jumta sijām. Ēkai ir monolītā dzelzsbetona lentveida pamati. Darba ietvaros ir veikti aprēķini galvenajām nesošajām konstrukcijām – gruntij un lentveida pamatiem, monolītajām dzelzsbetona sienām un dzelzsbetona pārsegumiem, tērauda un koka jumta sijām, kā arī tērauda siju savienojuma mezgls un koka siju savienojuma mezgls. Aprēķini tika veikti analītiski, kā arī izmantojot datorprogrammas, kā, piemēram, Robot Structural Analysis 2021, MS Excel 2020. Inženierprojekts sevī ietver: arhitektūras daļu, būvkonstrukciju daļu, inženierkomunikāciju aprakstu, nesošo konstrukciju variantu salīdzinājumu, galveno konstrukciju aprēķinus, būvdarbu organizāciju un tehnoloģiju aprakstu, lokālo tāmi un koptāmi, kalendāro grafiku, darba drošības aprakstu, ugunsdrošības aprakstu, vides aizsardzības aprakstu un 3 pielikumus. Diplomdarbs sastāv no 210 lappusēm, 40 tabulām, 14 grafikiem, 83 attēliem un 7 pielikumiem. Izmantoti 53 informācijas avoti. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti 11 rasējumi.
Atslēgas vārdi Stiklplasts, kesons, muzejs, Ventspils
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiberglass, suction caisson, museum
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.02.2021 19:07:46