Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Piejūras Brīvdabas muzeja daudzfunkcionāla ēka Ventspilī"
Title in English "Seaside Open-air museum multifunctional building in Ventspils"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kaspars Kalniņš
Reviewer Albīns Skudra
Abstract Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Būvkonstrukciju katedrā. Diplomprojektu veido divas daļas: 1. Bakalaura daļa – Veikta stiklplasta mehānisko īpašību noteikšana ar laboratorijas testiem, stiklplasta kesonu prototipu iegremdēšanas testi noturības noteikšanai, stiklplasta kesona ražošana un montāža slodžu noteikšanai un stiklplasta kesonu projektēšana datorprogrammā “Ansys Mechanical APDL 2019 R2”. 2. Inženierprojekts – Izstrādāti būvniecības risinājumi Brīvdabas muzejam Ventspilī. Ēkai ir divi stāvi, ēkas gabarītizmēri ir 34,35m garums un 31,05m platums. Ēkas nesošās konstrukcijas sastāv no monolītām dzlezsbetona sienām, monolīta dzelzsbetona 1. stāva pārseguma, dobo dzelzsbetona paneļu jumta pārseguma, tērauda un koka jumta sijām. Ēkai ir monolītā dzelzsbetona lentveida pamati. Darba ietvaros ir veikti aprēķini galvenajām nesošajām konstrukcijām – gruntij un lentveida pamatiem, monolītajām dzelzsbetona sienām un dzelzsbetona pārsegumiem, tērauda un koka jumta sijām, kā arī tērauda siju savienojuma mezgls un koka siju savienojuma mezgls. Aprēķini tika veikti analītiski, kā arī izmantojot datorprogrammas, kā, piemēram, Robot Structural Analysis 2021, MS Excel 2020. Inženierprojekts sevī ietver: arhitektūras daļu, būvkonstrukciju daļu, inženierkomunikāciju aprakstu, nesošo konstrukciju variantu salīdzinājumu, galveno konstrukciju aprēķinus, būvdarbu organizāciju un tehnoloģiju aprakstu, lokālo tāmi un koptāmi, kalendāro grafiku, darba drošības aprakstu, ugunsdrošības aprakstu, vides aizsardzības aprakstu un 3 pielikumus. Diplomdarbs sastāv no 210 lappusēm, 40 tabulām, 14 grafikiem, 83 attēliem un 7 pielikumiem. Izmantoti 53 informācijas avoti. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti 11 rasējumi.
Keywords Stiklplasts, kesons, muzejs, Ventspils
Keywords in English Fiberglass, suction caisson, museum
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 22.02.2021 19:07:46