Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Elektrisko līniju šķērsgriezumu izvēles metožu unifikācija
Nosaukums angļu valodā Unified Methods for Selecting Cross Sections of Electrical Lines
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Svetlana Guseva
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir analizēt elektrisko līniju šķērsgriezuma izvēles metodes un veikt to unifikācijas strāvas blīvuma pamatā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām daļām un secinājumiem. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti augstsprieguma gaisvadu līniju galvenie elektrotehniskie parametri. Darba otrajā daļā ir analizēti literatūras avoti par augstsprieguma gaisvadu līniju šķērsgriezumu izvēles metodēm. Darba trešajā daļā tiek veikti inženiertehniskie aprēķini gaisvadu līniju šķērsgriezuma izvēlei pēc iepriekš aplūkotajām metodēm. Visbeidzot darba ceturtajā daļā tiek piedāvāta metode, kas sniedz iespēju unificēt gaisvadu līniju šķērsgriezuma izvēli izmantojot matemātiskas funkcijas. Darbs satur 59 lappuses, 11 tabulas, 39 attēlus un 22 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi augstspriegums,gaisvadu līnijas, šķērsgriezums, strāvas blīvuma metode, ekonomisko intervālu metode
Atslēgas vārdi angļu valodā high voltage, overhead lines, cross section, current density method, economic interval method
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.02.2021 13:14:46