Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Elektrisko līniju šķērsgriezumu izvēles metožu unifikācija
Title in English Unified Methods for Selecting Cross Sections of Electrical Lines
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Svetlana Guseva
Reviewer
Abstract Bakalaura darba mērķis ir analizēt elektrisko līniju šķērsgriezuma izvēles metodes un veikt to unifikācijas strāvas blīvuma pamatā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām daļām un secinājumiem. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti augstsprieguma gaisvadu līniju galvenie elektrotehniskie parametri. Darba otrajā daļā ir analizēti literatūras avoti par augstsprieguma gaisvadu līniju šķērsgriezumu izvēles metodēm. Darba trešajā daļā tiek veikti inženiertehniskie aprēķini gaisvadu līniju šķērsgriezuma izvēlei pēc iepriekš aplūkotajām metodēm. Visbeidzot darba ceturtajā daļā tiek piedāvāta metode, kas sniedz iespēju unificēt gaisvadu līniju šķērsgriezuma izvēli izmantojot matemātiskas funkcijas. Darbs satur 59 lappuses, 11 tabulas, 39 attēlus un 22 izmantotās literatūras avotus.
Keywords augstspriegums,gaisvadu līnijas, šķērsgriezums, strāvas blīvuma metode, ekonomisko intervālu metode
Keywords in English high voltage, overhead lines, cross section, current density method, economic interval method
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.02.2021 13:14:46