Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Mārupē"
Nosaukums angļu valodā "Multistorey residential building in Mārupe"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Pauls Ragainis
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Civilo ēku būvniecības katedrā. Diplomprojekta ietvaros tika izstrādātas divas daļas – bakalaura pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma: “CLT konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums ar saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām Latvijā”. Darbā tiek apkopota informācija par saliekamā dzelzsbetona un krusteniski līmētās koksnes jeb CLT konstrukciju galvenajām raksturojošajām īpašībām, iezīmēm, un veikta izpēte par ražošanas, transportēšanas un montāžas procesu. Tiek veikts ekonomiskais salīdzinājums bēniņstāva pārseguma plātnēm, kā galvenos kritērijus izvēloties izejmateriālu, mehānismu, darbaspēka, transportēšanas un montāžas kritērijus. Bakalaura pētnieciskā daļa tiek izklāstīta 43. lappusēs, izmantojot 34 literatūras avotus. Pētījumā iekļautas 19 tabulas un 9 attēli. Bakalaura pētījuma daļas pielikumā pievienots CLT pārseguma plātnes programmatūras aprēķins uz 7 A4 formāta lappusēm. Inženierprojekta daļas tēma: “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Mārupē, Malduguņu ielā 10”. Ēkas apjoms atbilst III kategorijas ēkas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Inženierprojekta ietvaros veikts galveno nesošo konstrukciju aprēķini: 1.stāva pārseguma dzelzsbetona T-veida sija ar monolīto pārsegumu aprēķins; 1.stāva nesošā dzelzsbetona kolonnas aprēķins; seklās iebūves lentveida pamatu pēdas aprēķins; dzelzsbetona T-veida sijas un 1.stāva nesošās dzelzsbetona kolonnas mezgla aprēķins. Būvkonstrukciju ekonomiskais salīdzinājums tika veikts 1.stāva slodzi nesošai kolonnai. Projektā aprakstīti vispārīgie arhitektūras risinājumi, apskatīti siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi, kā arī atrunāti inženierkomunikāciju principiālie risinājumi. Inženierprojektā tiek aprakstīta būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzības un vides pieejamības pasākumi. Saskaņā ar kalendāro grafiku veikts objekta ekonomiskais pamatojums, izstrādājot lokālo tāmi un koptāmi. Inženierprojekta daļa sastādīta latviešu valodā. Inženierprojekts sastāv no 150 lappusēm, 40 literatūras avotiem, darbā ietverti 44 attēli un 30 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta rasējumiem un 1 nestandarta izmēra formāta rasējuma.
Atslēgas vārdi CLT, krusteniski līmēta koksne, saliekamais dzelzsbetons, ekonomiskais salīdzinājums Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā CLT, cross laminated timber, precast concrete, economic comparison in Latvia
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 06.02.2021 01:37:37