Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Mārupē"
Title in English "Multistorey residential building in Mārupe"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raivo Kalderauskis
Reviewer Pauls Ragainis
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Civilo ēku būvniecības katedrā. Diplomprojekta ietvaros tika izstrādātas divas daļas – bakalaura pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma: “CLT konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums ar saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām Latvijā”. Darbā tiek apkopota informācija par saliekamā dzelzsbetona un krusteniski līmētās koksnes jeb CLT konstrukciju galvenajām raksturojošajām īpašībām, iezīmēm, un veikta izpēte par ražošanas, transportēšanas un montāžas procesu. Tiek veikts ekonomiskais salīdzinājums bēniņstāva pārseguma plātnēm, kā galvenos kritērijus izvēloties izejmateriālu, mehānismu, darbaspēka, transportēšanas un montāžas kritērijus. Bakalaura pētnieciskā daļa tiek izklāstīta 43. lappusēs, izmantojot 34 literatūras avotus. Pētījumā iekļautas 19 tabulas un 9 attēli. Bakalaura pētījuma daļas pielikumā pievienots CLT pārseguma plātnes programmatūras aprēķins uz 7 A4 formāta lappusēm. Inženierprojekta daļas tēma: “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Mārupē, Malduguņu ielā 10”. Ēkas apjoms atbilst III kategorijas ēkas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Inženierprojekta ietvaros veikts galveno nesošo konstrukciju aprēķini: 1.stāva pārseguma dzelzsbetona T-veida sija ar monolīto pārsegumu aprēķins; 1.stāva nesošā dzelzsbetona kolonnas aprēķins; seklās iebūves lentveida pamatu pēdas aprēķins; dzelzsbetona T-veida sijas un 1.stāva nesošās dzelzsbetona kolonnas mezgla aprēķins. Būvkonstrukciju ekonomiskais salīdzinājums tika veikts 1.stāva slodzi nesošai kolonnai. Projektā aprakstīti vispārīgie arhitektūras risinājumi, apskatīti siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi, kā arī atrunāti inženierkomunikāciju principiālie risinājumi. Inženierprojektā tiek aprakstīta būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzības un vides pieejamības pasākumi. Saskaņā ar kalendāro grafiku veikts objekta ekonomiskais pamatojums, izstrādājot lokālo tāmi un koptāmi. Inženierprojekta daļa sastādīta latviešu valodā. Inženierprojekts sastāv no 150 lappusēm, 40 literatūras avotiem, darbā ietverti 44 attēli un 30 tabulas. Grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta rasējumiem un 1 nestandarta izmēra formāta rasējuma.
Keywords CLT, krusteniski līmēta koksne, saliekamais dzelzsbetons, ekonomiskais salīdzinājums Latvijā
Keywords in English CLT, cross laminated timber, precast concrete, economic comparison in Latvia
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 06.02.2021 01:37:37