Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība Daibes ielā 27, Mārupes novadā, Mārupē"
Nosaukums angļu valodā "Construction of multi-storey apartment building on Daibes Street 27, Mārupe region, Mārupe"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Laura Vītola
Recenzents Rihards Gailītis
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomprojekts izstrādāts divās daļās – pētnieciskā un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas tēma ir “Latvijas tirgū pieejamo sējas kaņepju pildvielu raksturojums un piemērotības novērtējums jaunu būvniecības bio-kompozītu izgatavošanā”. Darbā analizēti un izpētīti Latvijas tirgū pieejamie kaņepju spaļi, to raksturīgākās īpašības priekš jauna biokompozīta izveides. Laboratorijas apstākļos izveidots bio-kompozīts no divu veidu spaļiem un sārmu aktivizētas saistvielas (SAS) uz metakaolīna bāzes ar dažādiem saturiem optimizācijas nolūkos. Tiek izpētītas un analizētas bio-kompozīta īpašības un pielietojums būvniecībā. Inženierprojekta daļas tēma ir Daudzstāvu daudzīvokļu ēkas būvniecība Daibes ielā 27, Mārupes novadā, Mārupē. Inženierprojektā izveidoti un aplūkoti arhitektūras, galveno konstrukciju, inženierkomunikāciju un siltumtehniskie risinājumi. Šajā daļā arī veikti galveno konstrukciju aprēķini - starpstāvu pārseguma plātnes un T-veida monolīto dzelzsbetona siju aprēķins, monolītās dzelzsbetona kolonnas un pāļa pamatu aprēķins. Tehniski ekonomiskais variantu salīdzinājums veikts pārseguma konstrukcijām. Būvdarbu tehnoloģijas sadaļa izstrādāta ievērojot darba organizācijas, drošības un vides aizsardzības principus. Ēkas ekonomiskais pamatojums izstrādāts uz lokālo tāmju un koptāmes pamata. Diplomprojekts izstrādāts uz 203 lapaspusēm, izmantojot 68 literatūras avotu. Darbā iekļauti 34 attēli un 42 tabulas. Darba grafisko daļu veido 9 A1 formāta rasējumi un 1 pagarināta A1 lapa.
Atslēgas vārdi bio-pildviela, bio-kompozīts, kaņepju spaļi, sārmu aktivizēta saistviela, metakaolīns , ilgtspējīga būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā bio-aggregate, bio-composite, hemp shives, alkali activated binder, metakaolin, sustainable construction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.02.2021 15:37:08