Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība Daibes ielā 27, Mārupes novadā, Mārupē"
Title in English "Construction of multi-storey apartment building on Daibes Street 27, Mārupe region, Mārupe"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Laura Vītola
Reviewer Rihards Gailītis
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomprojekts izstrādāts divās daļās – pētnieciskā un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas tēma ir “Latvijas tirgū pieejamo sējas kaņepju pildvielu raksturojums un piemērotības novērtējums jaunu būvniecības bio-kompozītu izgatavošanā”. Darbā analizēti un izpētīti Latvijas tirgū pieejamie kaņepju spaļi, to raksturīgākās īpašības priekš jauna biokompozīta izveides. Laboratorijas apstākļos izveidots bio-kompozīts no divu veidu spaļiem un sārmu aktivizētas saistvielas (SAS) uz metakaolīna bāzes ar dažādiem saturiem optimizācijas nolūkos. Tiek izpētītas un analizētas bio-kompozīta īpašības un pielietojums būvniecībā. Inženierprojekta daļas tēma ir Daudzstāvu daudzīvokļu ēkas būvniecība Daibes ielā 27, Mārupes novadā, Mārupē. Inženierprojektā izveidoti un aplūkoti arhitektūras, galveno konstrukciju, inženierkomunikāciju un siltumtehniskie risinājumi. Šajā daļā arī veikti galveno konstrukciju aprēķini - starpstāvu pārseguma plātnes un T-veida monolīto dzelzsbetona siju aprēķins, monolītās dzelzsbetona kolonnas un pāļa pamatu aprēķins. Tehniski ekonomiskais variantu salīdzinājums veikts pārseguma konstrukcijām. Būvdarbu tehnoloģijas sadaļa izstrādāta ievērojot darba organizācijas, drošības un vides aizsardzības principus. Ēkas ekonomiskais pamatojums izstrādāts uz lokālo tāmju un koptāmes pamata. Diplomprojekts izstrādāts uz 203 lapaspusēm, izmantojot 68 literatūras avotu. Darbā iekļauti 34 attēli un 42 tabulas. Darba grafisko daļu veido 9 A1 formāta rasējumi un 1 pagarināta A1 lapa.
Keywords bio-pildviela, bio-kompozīts, kaņepju spaļi, sārmu aktivizēta saistviela, metakaolīns , ilgtspējīga būvniecība
Keywords in English bio-aggregate, bio-composite, hemp shives, alkali activated binder, metakaolin, sustainable construction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 05.02.2021 15:37:08