Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pildrežģa konstrukcija Latvijas arhitektūrā līdz 19. gadsimta beigām
Nosaukums angļu valodā Half-timbered Construction Design in the Latvian Architecture Up to the end of 19th Century
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilmārs Dirveiks
Recenzents Dr.arch. A. Viļuma
Anotācija Bakalaura darba “Vēsturiskās pildrežģa konstrukcijas Latvijas teritorijā līdz 19. gs. beigām” mērķis ir apkopot un izpētīt pildrežģa konstrukcijas vēsturisko attīstību Latvijas teritorijā, analizējot dzīvojamās un saimniecības ēkas. Apzinot konstrukcijas attīstību un lietojuma veidus, analizēt tās arhitektoniski māksliniecisko nozīmi Latvijā. Kā galvenā problēma izvirzīta nepietiekoša teorētiskā bāze par pildrežģa būvveida attīstību Latvijā un tā arhitektoniski mākslinieciskajām iezīmēm. Lai sasniegtu mērķi 1. nodaļā apkopota informācija par pildrežģa konstrukcijas attīstību Latvijas teritorijā no 13.-19. gs. beigām. Apskatīti konstrukcijas izplatības cēloņi un loma apbūves ainavā. Lai iegūtu apkopojumu par objektiem un tajos pielietoto konstrukciju, 2. nodaļā apkopoti un sistematizēti objekti pēc pildrežģa konstrukcijas lietojuma veida visā ēkā vai ēku daļās. Pēc iepriekš apskatīto objektu apkopotajiem materiāliem, 3. nodaļā analizēta konstrukcijas konstruktīvā uzbūve, apkopota informācija par režģa un pildījuma materiāliem un apdares veidiem. Pēc objektos sastopamajām konstrukcijas kompozīcijām, 4. nodaļā pētīta tās arhitektoniski mākslinieciskā nozīme un iezīmes Latvijā. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, tiek definēti pildrežģa konstrukcijas attīstības cēloņi Latvijā un konstrukcijas lietojuma veidi, izceļot konstrukcijas arhitektoniski mākslinieciskās iezīmes. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Elīzas Annas Zeibotes bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) galvenajām nodaļām, vienpadsmit (11) apakšnodaļām, secinājumiem. 81 lappusēm, 151 attēliem, 54 izmantotajiem avotiem.
Atslēgas vārdi Pildrežģis, pildrežģa konstrukcijas, koka konstrukcijas, vēsturiskās konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: Half-timber, half-timbered construction, wooden construction, historical constructions.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2021 00:38:46