Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pildrežģa konstrukcija Latvijas arhitektūrā līdz 19. gadsimta beigām
Title in English Half-timbered Construction Design in the Latvian Architecture Up to the end of 19th Century
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ilmārs Dirveiks
Reviewer Dr.arch. A. Viļuma
Abstract Bakalaura darba “Vēsturiskās pildrežģa konstrukcijas Latvijas teritorijā līdz 19. gs. beigām” mērķis ir apkopot un izpētīt pildrežģa konstrukcijas vēsturisko attīstību Latvijas teritorijā, analizējot dzīvojamās un saimniecības ēkas. Apzinot konstrukcijas attīstību un lietojuma veidus, analizēt tās arhitektoniski māksliniecisko nozīmi Latvijā. Kā galvenā problēma izvirzīta nepietiekoša teorētiskā bāze par pildrežģa būvveida attīstību Latvijā un tā arhitektoniski mākslinieciskajām iezīmēm. Lai sasniegtu mērķi 1. nodaļā apkopota informācija par pildrežģa konstrukcijas attīstību Latvijas teritorijā no 13.-19. gs. beigām. Apskatīti konstrukcijas izplatības cēloņi un loma apbūves ainavā. Lai iegūtu apkopojumu par objektiem un tajos pielietoto konstrukciju, 2. nodaļā apkopoti un sistematizēti objekti pēc pildrežģa konstrukcijas lietojuma veida visā ēkā vai ēku daļās. Pēc iepriekš apskatīto objektu apkopotajiem materiāliem, 3. nodaļā analizēta konstrukcijas konstruktīvā uzbūve, apkopota informācija par režģa un pildījuma materiāliem un apdares veidiem. Pēc objektos sastopamajām konstrukcijas kompozīcijām, 4. nodaļā pētīta tās arhitektoniski mākslinieciskā nozīme un iezīmes Latvijā. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, tiek definēti pildrežģa konstrukcijas attīstības cēloņi Latvijā un konstrukcijas lietojuma veidi, izceļot konstrukcijas arhitektoniski mākslinieciskās iezīmes. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Elīzas Annas Zeibotes bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) galvenajām nodaļām, vienpadsmit (11) apakšnodaļām, secinājumiem. 81 lappusēm, 151 attēliem, 54 izmantotajiem avotiem.
Keywords Pildrežģis, pildrežģa konstrukcijas, koka konstrukcijas, vēsturiskās konstrukcijas
Keywords in English Key words: Half-timber, half-timbered construction, wooden construction, historical constructions.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.02.2021 00:38:46