Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pamestās daudzdzīvokļu ēkas Rīgas vēsturiskajā centrā
Nosaukums angļu valodā Abandoned Apartment Buildings in the Historical Centre of Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Prakt.doc. D. Bērziņš
Anotācija Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studenta Krista Lūkina bakalaura darba “Pamestās daudzdzīvokļu ēkas Rīgas vēsturiskajā centrā” ietvaros pamestās ēkas pētītas, kā mūsdienu pilsētas iezīme, kas ietekmē pilsētas estētisko tēlu. Darba mērķis – pētīt darba autora atlasītu Rīgas vēsturiskā centra apgabalu, apskatīt šim apgabalam piederošās ēkas, īpašu uzmanību pievēršot pamestajām ēkām, to stāvoklim, pētot to vēsturi un to, kā tās tiek uzturētas šobrīd, kā arī noskaidrot sabiedrības un nozares ekspertu viedokli par situāciju, kādā ir Rīgas vēsturiskais centrs. Pētījuma struktūru veido ievads, analītiskā daļa, kas dalīta 3 atsevišķās nodaļās un secinājumi. Pirmajā analītiskās daļas nodaļā apskatīta Rīgas vēsturiskā centra vēsture, ar arhitektūru saistītie normatīvi, noteikumi un likumi, kā arī Rīgas vēsturiskā centra pašreizējais stāvoklis. Otrajā daļā apskatītas konkrēta Rīgas vēsturiskā centra daļas pamestās ēkas, kā arī iespējamie pamestības iemesli – iedzīvotāju blīvuma izmaiņas un Rīgas centra un apkaimju iekšējā migrācija. Analītisko daļu noslēdz salīdzinošā analīze, kurā darba autors analizē kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma rezultātus un piedāvā problēmu risināšanas iespējas. Darba izstrādes gaitā secināts, ka Rīgas vēsturiskais centrs ir unikāla pilsētas daļa, kurā vēsturiskais satiekas ar mūsdienīgo, un tieši tāpēc būtiska ir jauno ēku veidošana ar pietāti pret vēsturisko. Pilsētai vēsturiski veidojoties, kā kultūras piemineklim, Rīgas vēsturiskais centrs ir piesātināts ar pamestām ēkām. Šo ēku esamība Rīgas vēsturiskajā centrā atstāj negatīvu iespaidu uz šīs vietas apdzīvotību, kas ir viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc cilvēki labprātāk izvēlas dzīvesvietu Pierīgā. Bakalaura darba apjoms ir 40 lappuses, tostarp – 21 attēli, 2 tabulas, un 9 pielikumi (pamesto ēku saraksts, Rīgas vēsturiskā centra ēku foto fiksācija, anketa “Pamesto daudzdzīvokļu ēku ietekme uz Rīgas vēsturisko centru”, 5 ekspertu intervijas un projekta grafiskā daļa). Darba izstrādē izmantoti 28 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi pamestas ēkas, vēsturiskās daudzdzīvokļu ēkas, Rīgas vēsturiskais centrs, koka ēkas, mūra ēkas, jūgendstils, Rīga.
Atslēgas vārdi angļu valodā abandoned buildings, historical apartment buildings, historical center of Riga, wooden building, stone buildings, Art Nouveau, Riga.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 23:39:15