Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pamestās daudzdzīvokļu ēkas Rīgas vēsturiskajā centrā
Title in English Abandoned Apartment Buildings in the Historical Centre of Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Prakt.doc. D. Bērziņš
Abstract Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studenta Krista Lūkina bakalaura darba “Pamestās daudzdzīvokļu ēkas Rīgas vēsturiskajā centrā” ietvaros pamestās ēkas pētītas, kā mūsdienu pilsētas iezīme, kas ietekmē pilsētas estētisko tēlu. Darba mērķis – pētīt darba autora atlasītu Rīgas vēsturiskā centra apgabalu, apskatīt šim apgabalam piederošās ēkas, īpašu uzmanību pievēršot pamestajām ēkām, to stāvoklim, pētot to vēsturi un to, kā tās tiek uzturētas šobrīd, kā arī noskaidrot sabiedrības un nozares ekspertu viedokli par situāciju, kādā ir Rīgas vēsturiskais centrs. Pētījuma struktūru veido ievads, analītiskā daļa, kas dalīta 3 atsevišķās nodaļās un secinājumi. Pirmajā analītiskās daļas nodaļā apskatīta Rīgas vēsturiskā centra vēsture, ar arhitektūru saistītie normatīvi, noteikumi un likumi, kā arī Rīgas vēsturiskā centra pašreizējais stāvoklis. Otrajā daļā apskatītas konkrēta Rīgas vēsturiskā centra daļas pamestās ēkas, kā arī iespējamie pamestības iemesli – iedzīvotāju blīvuma izmaiņas un Rīgas centra un apkaimju iekšējā migrācija. Analītisko daļu noslēdz salīdzinošā analīze, kurā darba autors analizē kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma rezultātus un piedāvā problēmu risināšanas iespējas. Darba izstrādes gaitā secināts, ka Rīgas vēsturiskais centrs ir unikāla pilsētas daļa, kurā vēsturiskais satiekas ar mūsdienīgo, un tieši tāpēc būtiska ir jauno ēku veidošana ar pietāti pret vēsturisko. Pilsētai vēsturiski veidojoties, kā kultūras piemineklim, Rīgas vēsturiskais centrs ir piesātināts ar pamestām ēkām. Šo ēku esamība Rīgas vēsturiskajā centrā atstāj negatīvu iespaidu uz šīs vietas apdzīvotību, kas ir viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc cilvēki labprātāk izvēlas dzīvesvietu Pierīgā. Bakalaura darba apjoms ir 40 lappuses, tostarp – 21 attēli, 2 tabulas, un 9 pielikumi (pamesto ēku saraksts, Rīgas vēsturiskā centra ēku foto fiksācija, anketa “Pamesto daudzdzīvokļu ēku ietekme uz Rīgas vēsturisko centru”, 5 ekspertu intervijas un projekta grafiskā daļa). Darba izstrādē izmantoti 28 literatūras un interneta avoti.
Keywords pamestas ēkas, vēsturiskās daudzdzīvokļu ēkas, Rīgas vēsturiskais centrs, koka ēkas, mūra ēkas, jūgendstils, Rīga.
Keywords in English abandoned buildings, historical apartment buildings, historical center of Riga, wooden building, stone buildings, Art Nouveau, Riga.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 23:39:15