Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zaļo jumtu risinājumi Latvijā pasaules un Eiropas pieredzes kontekstā
Nosaukums angļu valodā Solutions of Green Roofs in Latvia in the Context of World and Europe Experience
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Ieva Miķelsone
Recenzents Prakt.doc. E. Krauklis
Anotācija Bakalaura darba „Zaļie jumti Latvijā pasaules un Eiropas pieredzes kontekstā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studente Ilva Erkmane. Pētījuma mērķis – novērtēt pasaulē un Eiropā iegūtās pieredzes līdzšinējo un potenciālo ietekmi uz zaļo jumtu risinājumiem Latvijā un apkopot Latvijā pielietojamās tehnoloģijas. Bakalaura darbs sastāv no 4. nodaļām. Pirmajā nodaļā apkopota gaisa dārzu un velēnu jumtu vēsture un attīstība pasaules arhitektūrā no 800 g. p. m.ē. līdz 20.gadsimta pirmajai pusei un zaļo jumtu jauno tehnoloģiju attīstība 20.gs. otrajā pusē Eiropā. Otrajā nodaļā apkopota informācija par piecdesmit pasaules zaļajiem jumtiem, kas tapuši 21. gadsimta sākumā, to arhitektonisko vērtību un integrāciju gan mazpārveidotā, dabiskā vidē, gan pilsētās. Apkopota zaļo jumtu veidošanas vēsture Latvijā. Analizēta ilgtspējīgas attīstības politika pasaulē, lai veicinātu zaļo jumtu izplatību un noteikta šīs jomas virzība Latvijā. Trešajā nodaļā analizēta zaļo jumtu estētiskā nozīme, to ierīkošanas ekoloģiskās un ekonomiskās priekšrocības. Ceturtajā nodaļā analizēta Latvijas dabas apstākļu ietekme uz zaļajiem jumtiem. Pamatojoties uz pētījumā apkopoto informāciju, oteikti augu sortimenta izvēles kritēriji ekstensīvajiem un intensīvajiem zaļajiem jumtiem, izvērsti aprakstīti Latvijas apstākļiem piemērotie zaļo jumtu risinājumi, kas apkopoti tabulā. Atslēgas vārdi: zaļie jumti, ilgtspējīga arhitektūra, pieredzes apkopojums. Bakalaura darba apjoms: 72 lapas puses, t.sk. 112 attēli, 19 shēmas, 4 tabulas, 3 grafiki. Darba izstrādāšanā izmantoti 96 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi zaļie jumti, ilgtspējīga arhitektūra, pieredzes apkopojums
Atslēgas vārdi angļu valodā green roofs, sustainable architecture, world experience
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 23:36:59