Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Zaļo jumtu risinājumi Latvijā pasaules un Eiropas pieredzes kontekstā
Title in English Solutions of Green Roofs in Latvia in the Context of World and Europe Experience
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ieva Miķelsone
Reviewer Prakt.doc. E. Krauklis
Abstract Bakalaura darba „Zaļie jumti Latvijā pasaules un Eiropas pieredzes kontekstā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studente Ilva Erkmane. Pētījuma mērķis – novērtēt pasaulē un Eiropā iegūtās pieredzes līdzšinējo un potenciālo ietekmi uz zaļo jumtu risinājumiem Latvijā un apkopot Latvijā pielietojamās tehnoloģijas. Bakalaura darbs sastāv no 4. nodaļām. Pirmajā nodaļā apkopota gaisa dārzu un velēnu jumtu vēsture un attīstība pasaules arhitektūrā no 800 g. p. m.ē. līdz 20.gadsimta pirmajai pusei un zaļo jumtu jauno tehnoloģiju attīstība 20.gs. otrajā pusē Eiropā. Otrajā nodaļā apkopota informācija par piecdesmit pasaules zaļajiem jumtiem, kas tapuši 21. gadsimta sākumā, to arhitektonisko vērtību un integrāciju gan mazpārveidotā, dabiskā vidē, gan pilsētās. Apkopota zaļo jumtu veidošanas vēsture Latvijā. Analizēta ilgtspējīgas attīstības politika pasaulē, lai veicinātu zaļo jumtu izplatību un noteikta šīs jomas virzība Latvijā. Trešajā nodaļā analizēta zaļo jumtu estētiskā nozīme, to ierīkošanas ekoloģiskās un ekonomiskās priekšrocības. Ceturtajā nodaļā analizēta Latvijas dabas apstākļu ietekme uz zaļajiem jumtiem. Pamatojoties uz pētījumā apkopoto informāciju, oteikti augu sortimenta izvēles kritēriji ekstensīvajiem un intensīvajiem zaļajiem jumtiem, izvērsti aprakstīti Latvijas apstākļiem piemērotie zaļo jumtu risinājumi, kas apkopoti tabulā. Atslēgas vārdi: zaļie jumti, ilgtspējīga arhitektūra, pieredzes apkopojums. Bakalaura darba apjoms: 72 lapas puses, t.sk. 112 attēli, 19 shēmas, 4 tabulas, 3 grafiki. Darba izstrādāšanā izmantoti 96 informācijas avoti.
Keywords zaļie jumti, ilgtspējīga arhitektūra, pieredzes apkopojums
Keywords in English green roofs, sustainable architecture, world experience
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 23:36:59