Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vēsturisko urbāno kapsētu attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Urban Historic Cemeteries
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agrita Tipāne
Recenzents Arhitekte I.Bērziņa
Anotācija Pētnieciskajā darba tiek apskatīta kapsētu attīstības vēsture urbānajā vidē. Slēgtām kapsētām, kurām nav attīstības plāna, draud arhitektūras un vēstures mantojuma pazušana. Vēsturiskajām kapsētām ir kultūras, arhitektūras un vēsturiskā vērtība, ta var būt izmantota zaļo zonu izveidei, vēstures saglabāšanai un pilsētas vides dažādošanai. Darba mērķis ir tālākas Rīgas slēgto vēsturisko urbāno kapsētu Brasā, Āgenskalnā un Torņakalna apkaimēs attīstības scenāriju noteikšana. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, pirmā tiek veltīta Eiropas urbāno kapsētu evolūcijas vēsturei. Šajā daļa tiek apskatīta atsevišķu Eiropas kapsētu vēsture, kura tika izvēlēta mūsdienu attīstības pieredzes izpētei. Otrajā daļa tiek analizētas mūsdienu kapsētu attīstības metodes, balstoties uz četriem, dažādu Eiropas valstu piemēriem. Trešajā daļa tiek izpētīta Rīgas kapsētu vēsture, pagātnes un pašreizējās saglabāšanas aktivitātes, tiek veikta situācijas analīze un piedāvāti katras kapsētas attīstības scenāriji, balstoties uz telpiskas analīzes un ārzemju pieredzes analīzes. Trešā daļā tiek noslēgta ar Brasas, Āgenskalna un Torņakalna iedzīvotāju aptaujas par viņu viedokļu par Rīgas vēsturisko urbāno kapsētu attīstības pasākumiem rezultātu apkopojumu. Pētījuma rezultātā tika definēti potenciālie, izpētīto apkaimju Rīgas vēsturisko urbāno kapsētu attīstības scenāriji un tika izteikti piedāvājumi par kapsētu tālāko saglabāšanu. Tika izpētīta un apkopota informācija par Rīgas kapsētu vēsturi un veikts Latvijas un Eiropas pieredzes un konteksta salīdzinājums. Bakalaura darba apjoms ir 68 lappuses, ietver 95 attēlus, pievienoti 3 pielikumi. Darba gaitā tika izmantoti 85 literatūras avotu.
Atslēgas vārdi kapsēta, urbānas kapsētas, publiska telpa, memoriālais parks, pilsētbūvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā cemetery, urban cemeteries, public space, memorial park, urban planning
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 18:35:19