Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vēsturisko urbāno kapsētu attīstība
Title in English Development of Urban Historic Cemeteries
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Agrita Tipāne
Reviewer Arhitekte I.Bērziņa
Abstract Pētnieciskajā darba tiek apskatīta kapsētu attīstības vēsture urbānajā vidē. Slēgtām kapsētām, kurām nav attīstības plāna, draud arhitektūras un vēstures mantojuma pazušana. Vēsturiskajām kapsētām ir kultūras, arhitektūras un vēsturiskā vērtība, ta var būt izmantota zaļo zonu izveidei, vēstures saglabāšanai un pilsētas vides dažādošanai. Darba mērķis ir tālākas Rīgas slēgto vēsturisko urbāno kapsētu Brasā, Āgenskalnā un Torņakalna apkaimēs attīstības scenāriju noteikšana. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, pirmā tiek veltīta Eiropas urbāno kapsētu evolūcijas vēsturei. Šajā daļa tiek apskatīta atsevišķu Eiropas kapsētu vēsture, kura tika izvēlēta mūsdienu attīstības pieredzes izpētei. Otrajā daļa tiek analizētas mūsdienu kapsētu attīstības metodes, balstoties uz četriem, dažādu Eiropas valstu piemēriem. Trešajā daļa tiek izpētīta Rīgas kapsētu vēsture, pagātnes un pašreizējās saglabāšanas aktivitātes, tiek veikta situācijas analīze un piedāvāti katras kapsētas attīstības scenāriji, balstoties uz telpiskas analīzes un ārzemju pieredzes analīzes. Trešā daļā tiek noslēgta ar Brasas, Āgenskalna un Torņakalna iedzīvotāju aptaujas par viņu viedokļu par Rīgas vēsturisko urbāno kapsētu attīstības pasākumiem rezultātu apkopojumu. Pētījuma rezultātā tika definēti potenciālie, izpētīto apkaimju Rīgas vēsturisko urbāno kapsētu attīstības scenāriji un tika izteikti piedāvājumi par kapsētu tālāko saglabāšanu. Tika izpētīta un apkopota informācija par Rīgas kapsētu vēsturi un veikts Latvijas un Eiropas pieredzes un konteksta salīdzinājums. Bakalaura darba apjoms ir 68 lappuses, ietver 95 attēlus, pievienoti 3 pielikumi. Darba gaitā tika izmantoti 85 literatūras avotu.
Keywords kapsēta, urbānas kapsētas, publiska telpa, memoriālais parks, pilsētbūvniecība
Keywords in English cemetery, urban cemeteries, public space, memorial park, urban planning
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 18:35:19