Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamo ēku atjaunošana dzīves vides kvalitātes paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Renovation of Residential Buildings to Increase the Quality of Living Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Prakt.doc. E. Krauklis
Anotācija Bakalaura darba "Dzīvojamo ēku atjaunošana dzīves vides kvalitātes paaugstināšanai" autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa students Dmitrijs Frolovs. Darba mērķis ir izpētīt, kā cīņā pret klimata pārmaiņām tiek pielietotas dažādas energoefektīvas ēku renovācijas prakses Latvijā un ārvalstīs. Balstoties uz veikto pētījumu, identificējiet ieteikumus par Latvijai piemērotu energoefektīvu renovācijas praksi. Darbā tika izmantotas tādas pētījumu metodes kā salīdzinošā analīze, empīriskā metode un literārā analīze. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 10 apakšnodaļām. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, kopējais apjoms ir 45 lapas, ieskaitot 16 attēlus, 10 tabulas, 1 projekta planšete. Izmantoto literāro avotu skaits - 38. Pirmā nodaļa veltīta mājokļu nozares celtniecības vēsturei Latvijā kopš 1940. gada. Tas ietver arī pārskatu par dažādām māju sērijām Latvijā. Nodaļā ir sniegtas jaunākās Latvijas likumdošanas iniciatīvas energoefektīvas būvniecības jomā, kā arī energoefektīvu ēku veidi. Otrajā nodaļā sniegts pārskats par renovāciju skaitu Latvijas reģionos, kā arī par ES fondu finansēto projektu skaitu. Nodaļā ir arī paskaidrojums par dažādām ēku saglabāšanas metodēm un ar tām saistītajiem riskiem. Turklāt nodaļā ir izskaidrots ģentrifikācijas process un sniegti tā piemēri dažādās valstīs. Trešā nodaļa ir veltīta biotopu kvalitātes kritērijiem. Nodaļā sniegts šo kritēriju skaidrojums un mēģinājums tos pielietot, analizējot Rīgas dzīvojamo māju kompleksu - IRIS Šampēteris Apartamenti. Noslēgumā ir sniegti ieteikumi par energoefektīvām renovācijas praksēm, kuras var izmantot Latvijā.
Atslēgas vārdi architecture, urban planning, renovation, energy efficiency, standards
Atslēgas vārdi angļu valodā vārdi: arhitektūra, pilsētplānošana, renovācija, energoefektivitāte, standarti
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2021 11:13:16