Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dzīvojamo ēku atjaunošana dzīves vides kvalitātes paaugstināšanai
Title in English Renovation of Residential Buildings to Increase the Quality of Living Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Prakt.doc. E. Krauklis
Abstract Bakalaura darba "Dzīvojamo ēku atjaunošana dzīves vides kvalitātes paaugstināšanai" autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa students Dmitrijs Frolovs. Darba mērķis ir izpētīt, kā cīņā pret klimata pārmaiņām tiek pielietotas dažādas energoefektīvas ēku renovācijas prakses Latvijā un ārvalstīs. Balstoties uz veikto pētījumu, identificējiet ieteikumus par Latvijai piemērotu energoefektīvu renovācijas praksi. Darbā tika izmantotas tādas pētījumu metodes kā salīdzinošā analīze, empīriskā metode un literārā analīze. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 10 apakšnodaļām. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, kopējais apjoms ir 45 lapas, ieskaitot 16 attēlus, 10 tabulas, 1 projekta planšete. Izmantoto literāro avotu skaits - 38. Pirmā nodaļa veltīta mājokļu nozares celtniecības vēsturei Latvijā kopš 1940. gada. Tas ietver arī pārskatu par dažādām māju sērijām Latvijā. Nodaļā ir sniegtas jaunākās Latvijas likumdošanas iniciatīvas energoefektīvas būvniecības jomā, kā arī energoefektīvu ēku veidi. Otrajā nodaļā sniegts pārskats par renovāciju skaitu Latvijas reģionos, kā arī par ES fondu finansēto projektu skaitu. Nodaļā ir arī paskaidrojums par dažādām ēku saglabāšanas metodēm un ar tām saistītajiem riskiem. Turklāt nodaļā ir izskaidrots ģentrifikācijas process un sniegti tā piemēri dažādās valstīs. Trešā nodaļa ir veltīta biotopu kvalitātes kritērijiem. Nodaļā sniegts šo kritēriju skaidrojums un mēģinājums tos pielietot, analizējot Rīgas dzīvojamo māju kompleksu - IRIS Šampēteris Apartamenti. Noslēgumā ir sniegti ieteikumi par energoefektīvām renovācijas praksēm, kuras var izmantot Latvijā.
Keywords architecture, urban planning, renovation, energy efficiency, standards
Keywords in English vārdi: arhitektūra, pilsētplānošana, renovācija, energoefektivitāte, standarti
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.01.2021 11:13:16