Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepts ilgtspējīgā pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā The Concept of Waste Management in a Sustainable Urban Environment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Pr.doc. U.Kamols
Anotācija Maģistra darba autors Oskars Ūdris izstrādāja darbu, kura temats ir “Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepts ilgtspējīgā pilsētvidē”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt situāciju atkritumu apsaimniekošanas nozarē, iepazīties ar atkritumu jēdzienu, kas neapšaubāmi uzskatāms par pamatu visai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, kā arī izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes konceptu ilgtspējīgā pilsētvidē. Pētījuma teorētiskā apskata daļā darba autors pēta atkritumu rašanās iemeslus, vēsturi un klasifikāciju mūsdienās, kā arī apraksta atkritumu apsaimniekošanas iespējas un nozīmi ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības kontekstā. Lai gūtu visaptverošu pārskatu par šī brīža aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas nozarē, darba analītiskajā daļā autors apkopo statistiskos datus par atkritumu veidošanās tendencēm Latvijā un Eiropas Savienībā pēdējo 5 gadu laikā un analizē dažādu iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbību, kas tās ietekmē. Iespējamo problēmu identificēšanai, darba autors izvērtē Latvijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas kārtību un tās juridisko ietvaru, kā arī analizē Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projektu 2021.-2028. gadam. Pamatojoties uz veiktās analīzes galvenajām atziņām, maģistra darba autors izstrādā atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes konceptu ilgtspējīgas pilsētvides veicināšanai, par pētījuma priekšmetu izvēloties Rīgas pilsētas pašvaldību. Izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepts, balstoties uz ilgtspējības pamatprincipiem un risinot ar vien pieaugošo bioloģiski noārdāmo atkritumu problēmu, ar mērķi veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pāreju uz aprites modeli, kas nodrošinātu ES atkritumu politikas mērķu sasniegšanu līdz 2025. gadam, par 30% samazinot radīto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu un noglabājot ne vairāk kā 35% no radītajiem biomasas atkritumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 12 apakšnodaļām, izstrādātā atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepta (pielikumā), secinājumiem un priekšlikumiem, un tā apjoms ir 101 lappuses. Darbā ir iekļauti 33 attēli, 5 tabulas un 4 pielikumi uz 6 lpp. Pētījumā izmantotas 65 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi atkritumu apsaimniekošana, pārvaldes koncepts, aprites ekonomika, ilgtspējīga pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā waste management, conceptual framework, circular economy, sustainable urban environment
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 17:28:26