Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepts ilgtspējīgā pilsētvidē
Title in English The Concept of Waste Management in a Sustainable Urban Environment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pr.doc. U.Kamols
Abstract Maģistra darba autors Oskars Ūdris izstrādāja darbu, kura temats ir “Atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepts ilgtspējīgā pilsētvidē”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt situāciju atkritumu apsaimniekošanas nozarē, iepazīties ar atkritumu jēdzienu, kas neapšaubāmi uzskatāms par pamatu visai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, kā arī izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes konceptu ilgtspējīgā pilsētvidē. Pētījuma teorētiskā apskata daļā darba autors pēta atkritumu rašanās iemeslus, vēsturi un klasifikāciju mūsdienās, kā arī apraksta atkritumu apsaimniekošanas iespējas un nozīmi ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības kontekstā. Lai gūtu visaptverošu pārskatu par šī brīža aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas nozarē, darba analītiskajā daļā autors apkopo statistiskos datus par atkritumu veidošanās tendencēm Latvijā un Eiropas Savienībā pēdējo 5 gadu laikā un analizē dažādu iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbību, kas tās ietekmē. Iespējamo problēmu identificēšanai, darba autors izvērtē Latvijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas īstenošanas kārtību un tās juridisko ietvaru, kā arī analizē Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna projektu 2021.-2028. gadam. Pamatojoties uz veiktās analīzes galvenajām atziņām, maģistra darba autors izstrādā atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes konceptu ilgtspējīgas pilsētvides veicināšanai, par pētījuma priekšmetu izvēloties Rīgas pilsētas pašvaldību. Izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepts, balstoties uz ilgtspējības pamatprincipiem un risinot ar vien pieaugošo bioloģiski noārdāmo atkritumu problēmu, ar mērķi veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pāreju uz aprites modeli, kas nodrošinātu ES atkritumu politikas mērķu sasniegšanu līdz 2025. gadam, par 30% samazinot radīto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu un noglabājot ne vairāk kā 35% no radītajiem biomasas atkritumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 12 apakšnodaļām, izstrādātā atkritumu apsaimniekošanas pārvaldes koncepta (pielikumā), secinājumiem un priekšlikumiem, un tā apjoms ir 101 lappuses. Darbā ir iekļauti 33 attēli, 5 tabulas un 4 pielikumi uz 6 lpp. Pētījumā izmantotas 65 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords atkritumu apsaimniekošana, pārvaldes koncepts, aprites ekonomika, ilgtspējīga pilsētvide
Keywords in English waste management, conceptual framework, circular economy, sustainable urban environment
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.01.2021 17:28:26