Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pagaidu urbānisms Rīgā apritīgās pilsētas principu ietvaros
Nosaukums angļu valodā Temporary Urbanism in Riga Within the Circular City Strategies
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Doc. M. Liepa-Zemeša
Anotācija Bakalaura darba “Pagaidu urbānisms Rīgā apritīgās pilsētas principu ietvaros ” autore ir Ksenija Onufrijeva. Darba mērķis ir apkopot un strukturēt informāciju par apritīguma stratēģijām un iespējamiem risinājumiem arhitektūrā, pilsētplānošanā un būvindustrijā; definēt iespējamus apritīgos risinājumus pagaidu urbānismam un izvērtēt to realizācijas un ieviešanas iespējas Rīgā. Pilsētu funkcionēšanas procesi izraisa vairākas ekoloģiskas problēmas - vides piesārņojumu, klimata izmaiņas, neatjaunojamo resursu izsīkšanu u.c. Lai virzītu pilsētas uz ilgtspējīgu attīstību, tām jābūt kompaktām, efektīvām un resursu taupošām, uz ko tiecas apritīguma stratēģijas. Pagaidu urbānisms var tikt izmantots kā apritīgumu veicinošs rīks gan pilsētas, gan vietējā mērogā, bet tikai, ja tiek izmantoti apritīgumam atbilstoši risinājumi visos pagaidu urbānisma aspektos. Pētījuma rezultātā noskaidrotas apritīguma stratēģijas arhitektūras projektēšanā, buvniecībā un pilsētplānošanā; analīzēti realizētie pagaidu urbānisma projekti Eiropā apritīguma risinājumu kontekstā, kā arī veiktas intervijas ar vairāku nozaru speciālistiem par apritīguma ieviešanu pagaidu urbānismā Rīgā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām: 1. Apritīguma principi mūsdienu pilsētu attīstības kontekstā. 2. Pagaidu urbānisms apritīgās pilsētas principu ietvaros. 3. Pagaidu urbānisms Rīgā. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, tajā skaitā 36 attēli un 12 pielikumi. Pielikumā ir grafiskais papildinājums vienam no analizētajiem projektiem, 10 intervijas ar nozares ekspertiem un studiju projekta grafiskās daļas samazināti A4 attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 56 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: apritīgā pilsēta, apritīguma principi, pagaidu urbānisms, neefektīvi izmantotās teritorijas, “bottom-up” pieeja, sabiedrības iniciētas aktivitātes.
Atslēgas vārdi apritīgā pilsēta, apritīguma principi, pagaidu urbānisms, neefektīvi izmantotās teritorijas, “bottom-up” pieeja, sabiedrības iniciētas aktivitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā circular city, circularity strategies, temporary urbanism, vacant urban land, bottom-up approach, grassroot activities
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 17:20:17