Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Pagaidu urbānisms Rīgā apritīgās pilsētas principu ietvaros
Title in English Temporary Urbanism in Riga Within the Circular City Strategies
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Alisa Koroļova
Reviewer Doc. M. Liepa-Zemeša
Abstract Bakalaura darba “Pagaidu urbānisms Rīgā apritīgās pilsētas principu ietvaros ” autore ir Ksenija Onufrijeva. Darba mērķis ir apkopot un strukturēt informāciju par apritīguma stratēģijām un iespējamiem risinājumiem arhitektūrā, pilsētplānošanā un būvindustrijā; definēt iespējamus apritīgos risinājumus pagaidu urbānismam un izvērtēt to realizācijas un ieviešanas iespējas Rīgā. Pilsētu funkcionēšanas procesi izraisa vairākas ekoloģiskas problēmas - vides piesārņojumu, klimata izmaiņas, neatjaunojamo resursu izsīkšanu u.c. Lai virzītu pilsētas uz ilgtspējīgu attīstību, tām jābūt kompaktām, efektīvām un resursu taupošām, uz ko tiecas apritīguma stratēģijas. Pagaidu urbānisms var tikt izmantots kā apritīgumu veicinošs rīks gan pilsētas, gan vietējā mērogā, bet tikai, ja tiek izmantoti apritīgumam atbilstoši risinājumi visos pagaidu urbānisma aspektos. Pētījuma rezultātā noskaidrotas apritīguma stratēģijas arhitektūras projektēšanā, buvniecībā un pilsētplānošanā; analīzēti realizētie pagaidu urbānisma projekti Eiropā apritīguma risinājumu kontekstā, kā arī veiktas intervijas ar vairāku nozaru speciālistiem par apritīguma ieviešanu pagaidu urbānismā Rīgā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām: 1. Apritīguma principi mūsdienu pilsētu attīstības kontekstā. 2. Pagaidu urbānisms apritīgās pilsētas principu ietvaros. 3. Pagaidu urbānisms Rīgā. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, tajā skaitā 36 attēli un 12 pielikumi. Pielikumā ir grafiskais papildinājums vienam no analizētajiem projektiem, 10 intervijas ar nozares ekspertiem un studiju projekta grafiskās daļas samazināti A4 attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 56 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: apritīgā pilsēta, apritīguma principi, pagaidu urbānisms, neefektīvi izmantotās teritorijas, “bottom-up” pieeja, sabiedrības iniciētas aktivitātes.
Keywords apritīgā pilsēta, apritīguma principi, pagaidu urbānisms, neefektīvi izmantotās teritorijas, “bottom-up” pieeja, sabiedrības iniciētas aktivitātes
Keywords in English circular city, circularity strategies, temporary urbanism, vacant urban land, bottom-up approach, grassroot activities
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.01.2021 17:20:17