Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums 21. gadsimta koncertzāles Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā 21 Century Concert Halls in the Baltic States
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Arhitekte V. Holcmane
Anotācija Darbā tiek apkopota un analizēta informācija par triju Baltijas valstu lielāko akustisko koncertzāļu attīstību ar galvenās zāles ietilpību virs aptuveni 500 sēdvietām, Ar mērķi noteikt iecerētās Rīgas koncertzāles iespējami optimālāko attīstības scenāriju. Darbā tiek identificēti un analizēti koncertzāļu ēku jaunbūvju un pārbūvju būtiskākie parametri, funkcionālais piepildījums un ģeogrāfiskais novietojums, nosakot kopsakarības, līdzības un atšķirības Baltijas valstu reģionā. Pētījumā ir apkopoti specifiskie radītāji un definīcijas, kas paskaidro darbam saistošus jēdzienus un datu atlases kritērijus, sniedzot pamatojumu par to izvēli. Apkopoto datu salīdzinošās analīzes rezultātā tiek iegūta statistiskā informācija par to, kura no Baltijas valstu akustiskajām koncertzālēm ir lielākā pēc platības, ietilpīgākā, jaunākā, daudzfunkcionālākā, ar plašāko repertuāru, un citiem parametriem. Tiek analizēti Latvijas akustisko koncertzāļu parametri kopsakarībā ar pārējām Baltijas valstu koncertzālēm. Tiek secināts, ka Baltijas valstīs pastāv sakarības starp pilsētu iedzīvotāju blīvumu un koncertzāļu daudzfunkcionalitāti, koncertzāļu pārbūvēm un veiksmīgu to attīstību, koncertzāļu savstarpējo ģeogrāfisko novietojumu valsts teritorijā un novietni pilsētās. Tiek analizēta aktuālā situācija ar nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu Rīgā, Viļņā un Tallinā un, balstoties uz pētījumā iegūtiem rezultātiem tiek izstrādāti ieteikumi Rīgas nacionālās koncertzāles projektam. Rīgas Tehniskās universitātes, arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Dmitrija Ščelkonogova bakalaura darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem, ieteikumiem un pielikumiem. Darba pielikumā pievienoti: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas apkopotu koncertzāļu dati kataloga veidā, intervijas ar 11 Latvijas arhitektiem, Google maps izstrādāta karte ar koncertzāļu ģeogrāfisko izvietojumu un studiju semestra laikā veikta koncertzāles novietnes Elizabetes ielas 2 areālā pētījuma materiāli. Bakalaura darbs “21. gadsimta koncertzāles Baltijas valstīs” sastāv no: 59 lpp., 31 attēliem, 4 pielikumiem un 151 izmantotā avota. Darbs izstrādāts Rīgā 2021. gadā. Atslēgas vārdi: nacionālā koncertzāle Rīgā, Baltijas valstu koncertzāles, nacionālā koncertzāle Viļņā, nacionālā koncertzāle Tallinā.
Atslēgas vārdi nacionālā koncertzāle Rīgā, Baltijas valstu koncertzāles, nacionālā koncertzāle Viļņā, nacionālā koncertzāle Tallinā
Atslēgas vārdi angļu valodā National Concert Hall in Riga, Baltic Concert Halls, National Concert Hall in Vilnius, National Concert Hall in Tallinn
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2021 14:39:53