Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language 21. gadsimta koncertzāles Baltijas valstīs
Title in English 21 Century Concert Halls in the Baltic States
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Baiba Vērpe
Reviewer Arhitekte V. Holcmane
Abstract Darbā tiek apkopota un analizēta informācija par triju Baltijas valstu lielāko akustisko koncertzāļu attīstību ar galvenās zāles ietilpību virs aptuveni 500 sēdvietām, Ar mērķi noteikt iecerētās Rīgas koncertzāles iespējami optimālāko attīstības scenāriju. Darbā tiek identificēti un analizēti koncertzāļu ēku jaunbūvju un pārbūvju būtiskākie parametri, funkcionālais piepildījums un ģeogrāfiskais novietojums, nosakot kopsakarības, līdzības un atšķirības Baltijas valstu reģionā. Pētījumā ir apkopoti specifiskie radītāji un definīcijas, kas paskaidro darbam saistošus jēdzienus un datu atlases kritērijus, sniedzot pamatojumu par to izvēli. Apkopoto datu salīdzinošās analīzes rezultātā tiek iegūta statistiskā informācija par to, kura no Baltijas valstu akustiskajām koncertzālēm ir lielākā pēc platības, ietilpīgākā, jaunākā, daudzfunkcionālākā, ar plašāko repertuāru, un citiem parametriem. Tiek analizēti Latvijas akustisko koncertzāļu parametri kopsakarībā ar pārējām Baltijas valstu koncertzālēm. Tiek secināts, ka Baltijas valstīs pastāv sakarības starp pilsētu iedzīvotāju blīvumu un koncertzāļu daudzfunkcionalitāti, koncertzāļu pārbūvēm un veiksmīgu to attīstību, koncertzāļu savstarpējo ģeogrāfisko novietojumu valsts teritorijā un novietni pilsētās. Tiek analizēta aktuālā situācija ar nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu Rīgā, Viļņā un Tallinā un, balstoties uz pētījumā iegūtiem rezultātiem tiek izstrādāti ieteikumi Rīgas nacionālās koncertzāles projektam. Rīgas Tehniskās universitātes, arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Dmitrija Ščelkonogova bakalaura darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem, ieteikumiem un pielikumiem. Darba pielikumā pievienoti: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas apkopotu koncertzāļu dati kataloga veidā, intervijas ar 11 Latvijas arhitektiem, Google maps izstrādāta karte ar koncertzāļu ģeogrāfisko izvietojumu un studiju semestra laikā veikta koncertzāles novietnes Elizabetes ielas 2 areālā pētījuma materiāli. Bakalaura darbs “21. gadsimta koncertzāles Baltijas valstīs” sastāv no: 59 lpp., 31 attēliem, 4 pielikumiem un 151 izmantotā avota. Darbs izstrādāts Rīgā 2021. gadā. Atslēgas vārdi: nacionālā koncertzāle Rīgā, Baltijas valstu koncertzāles, nacionālā koncertzāle Viļņā, nacionālā koncertzāle Tallinā.
Keywords nacionālā koncertzāle Rīgā, Baltijas valstu koncertzāles, nacionālā koncertzāle Viļņā, nacionālā koncertzāle Tallinā
Keywords in English National Concert Hall in Riga, Baltic Concert Halls, National Concert Hall in Vilnius, National Concert Hall in Tallinn
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 29.01.2021 14:39:53