Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Korupcijas ietekmes uz Uzbekistānas ekonomisko attīstību novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Corruption on the Economic Development of Uzbekistan
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Pētnieks I.Voronova
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Javohir Rahimov Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Ilze Judrupa Maģistra darba nosaukums: Korupcija un tās ietekme uz Uzbekistānas ekonomisko attīstību. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskā, analītiskā un zinātniski praktiskā daļa. Darbāir 72 lappuses. Literatūras sarakstā ir 117 atsauces angļu, uzbeku un krievu valodās. Darba grafiskajām ilustrācijām autors ir izmantojis 22 attēlus, 7 tabulas un 1 formulu. Darbā ir iekļauts viens pielikums - aptaujas jautājumi. Darba teorētiskajā daļā autors pēta korupcijas vēsturi visā pasaulē un to, kā tā ir attīstījusies līdz mūsdienām. Turklāt šajā daļā tiek pētīti arī korupcijas modeļi un starptautiskās organizācijas, kas nodarbojas ar korupcijas izpēti. Analītiskajā daļā autors analizē Uzbekistānas ekonomiku, starptautisko organizāciju korupcijas novēršanas plānu īstenošanu. Zinātniski praktiskajā daļā autors izveido korupcijas mikroekonomisko modeli Uzbekistānai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Rahimovs J. (2021). Korupcija un tās ietekme uz Uzbekistānas ekonomisko attīstību. Maģistradarbs. Rīga. RTU, maģistraakadēmiskāstudijuprogramma "Ekonomika", 86lappuses
Atslēgas vārdi korupcija, korupcija Uzbekistānā, korupcijas ietekme uz ekonomiku, korupcijas ietekme uz Uzbekistānas ekonomiku, kukuļošana, korupcijas uztveres indekss, pārredzamība
Atslēgas vārdi angļu valodā corruption, corruption in Uzbekistan, corruption impact on economy, corruption impact on the economy of Uzbekistan, bribery, corruption perception index, transparency
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2021 22:14:30