Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Korupcijas ietekmes uz Uzbekistānas ekonomisko attīstību novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Corruption on the Economic Development of Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Pētnieks I.Voronova
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Javohir Rahimov Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Ilze Judrupa Maģistra darba nosaukums: Korupcija un tās ietekme uz Uzbekistānas ekonomisko attīstību. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskā, analītiskā un zinātniski praktiskā daļa. Darbāir 72 lappuses. Literatūras sarakstā ir 117 atsauces angļu, uzbeku un krievu valodās. Darba grafiskajām ilustrācijām autors ir izmantojis 22 attēlus, 7 tabulas un 1 formulu. Darbā ir iekļauts viens pielikums - aptaujas jautājumi. Darba teorētiskajā daļā autors pēta korupcijas vēsturi visā pasaulē un to, kā tā ir attīstījusies līdz mūsdienām. Turklāt šajā daļā tiek pētīti arī korupcijas modeļi un starptautiskās organizācijas, kas nodarbojas ar korupcijas izpēti. Analītiskajā daļā autors analizē Uzbekistānas ekonomiku, starptautisko organizāciju korupcijas novēršanas plānu īstenošanu. Zinātniski praktiskajā daļā autors izveido korupcijas mikroekonomisko modeli Uzbekistānai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Rahimovs J. (2021). Korupcija un tās ietekme uz Uzbekistānas ekonomisko attīstību. Maģistradarbs. Rīga. RTU, maģistraakadēmiskāstudijuprogramma "Ekonomika", 86lappuses
Keywords korupcija, korupcija Uzbekistānā, korupcijas ietekme uz ekonomiku, korupcijas ietekme uz Uzbekistānas ekonomiku, kukuļošana, korupcijas uztveres indekss, pārredzamība
Keywords in English corruption, corruption in Uzbekistan, corruption impact on economy, corruption impact on the economy of Uzbekistan, bribery, corruption perception index, transparency
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 28.01.2021 22:14:30