Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums One Belt One Road ietekmes uz reģiona ekonomikas attīstību novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of One Belt One Road on the Economic Development of the Region
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Docents V.Šatrevičs
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Huang Zhanao Maģistra darba vadītāja: Dr.oec. Ilze Judrupa Maģistra darba nosaukums: Iniciatīvas “One Belt, One Road” ietekmes uz reģiona ekonomisko attīstību novērtēšana. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un zinātniskās daļas. Darba apjoms ir 80 lappuses. Sarakstā ir 56 atsauce angļu un ķīniešu valodā. Darbā ir 13 attēli, 9 tabulas un 6 formulas. Ņemot par piemēru Vāciju, autors izpētīja iniciatīvas “One Belt, One Road” ietekmi uz reģionālo ekonomisko attīstību. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apkopotas un izpētītas salīdzinošo priekšrocību teorija, ražošanas faktoru teorija un reģionālās ekonomiskās sadarbības teorija. Analītiskajā daļā autors analizē Ķīnas un Vācijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbību, pašreizējo situāciju savstarpējo investīciju, divpusējās tirdzniecības un industriālo parku kopīgas celtniecības jomās, un izpēta Vācijas un Ķīnas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības nozīmi. Zinātniski praktiskajā daļā, pamatojoties uz esošo atbilstošo datu apkopošanu un analīzi, tiek novērtētas iespējamās problēmas Ķīnas un Vācijas ekonomikas un tirdzniecības sadarbībā. Analizējot un pielietojot tirdzniecības gravitācijas modeli, tiek novērtēti ietekmējošie faktori un iespējamā Ķīnas un Vācijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības pakāpe, un visbeidzot tiek izteikti ierosinājumi Ķīnas un Vācijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības attīstībai no citiem aspektiem.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: One Belt, One Road; ekonomiskā attīstība; reģionālā sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā One Belt One Road; economic development; regional cooperate
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.01.2021 17:02:52