Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language One Belt One Road ietekmes uz reģiona ekonomikas attīstību novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of One Belt One Road on the Economic Development of the Region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Docents V.Šatrevičs
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Huang Zhanao Maģistra darba vadītāja: Dr.oec. Ilze Judrupa Maģistra darba nosaukums: Iniciatīvas “One Belt, One Road” ietekmes uz reģiona ekonomisko attīstību novērtēšana. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un zinātniskās daļas. Darba apjoms ir 80 lappuses. Sarakstā ir 56 atsauce angļu un ķīniešu valodā. Darbā ir 13 attēli, 9 tabulas un 6 formulas. Ņemot par piemēru Vāciju, autors izpētīja iniciatīvas “One Belt, One Road” ietekmi uz reģionālo ekonomisko attīstību. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apkopotas un izpētītas salīdzinošo priekšrocību teorija, ražošanas faktoru teorija un reģionālās ekonomiskās sadarbības teorija. Analītiskajā daļā autors analizē Ķīnas un Vācijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbību, pašreizējo situāciju savstarpējo investīciju, divpusējās tirdzniecības un industriālo parku kopīgas celtniecības jomās, un izpēta Vācijas un Ķīnas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības nozīmi. Zinātniski praktiskajā daļā, pamatojoties uz esošo atbilstošo datu apkopošanu un analīzi, tiek novērtētas iespējamās problēmas Ķīnas un Vācijas ekonomikas un tirdzniecības sadarbībā. Analizējot un pielietojot tirdzniecības gravitācijas modeli, tiek novērtēti ietekmējošie faktori un iespējamā Ķīnas un Vācijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības pakāpe, un visbeidzot tiek izteikti ierosinājumi Ķīnas un Vācijas ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības attīstībai no citiem aspektiem.
Keywords Atslēgas vārdi: One Belt, One Road; ekonomiskā attīstība; reģionālā sadarbība
Keywords in English One Belt One Road; economic development; regional cooperate
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 28.01.2021 17:02:52