Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par bioloģiski noārdāmas plastmasas jaunuzņēmuma dibināšanu
Nosaukums angļu valodā Study on Founding a New Company in Biodegradable Plastics
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents doktorante I.Zariņa
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Aghami Seyfullayev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba nosaukums: Pētījums par jauna uzņēmuma dibināšanu bioloģiski noārdāmās plastmasas jomā Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā, un to veido ievads, teorētiskā daļa un izpētes daļa, secinājumi un priekšlikumi, literatūras saraksts. Atsauces saraksts sastāv no piecdesmit septiņi. Darbs ir 48 lappuses, tajā ir 7 attēli un 11 tabula, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 45 angļu pielikumi. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Šī pētījuma mērķis ir dibināt jaunu uzņēmumu bioloģiski noārdāmo plastmasu jomā, lai uzzinātu visas priekšrocības un trūkumus. Teorētiskajā daļā autors apraksta 3D drukāšanas procesu un dibināšanas priekšrocības jauna uzņēmuma bioloģiski noārdāma plastmasas biznesā. Darbā ir detalizēti aprakstīt 3D drukāšanai izmantotā materiāla priekšrocības un tā ekonomiskos ieguvumus. Bakalaura darba bibliogrāfijas apraksts: Seyfullayev Aghami. Vladimirs, Šatrevičs. (2021). Pētījums par jauna uzņēmuma dibināšanu bioloģiski noārdāmās plastmasas jomā. Bakalaura darbs. Rīga; RTU, IBEM DIBM, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 48 lpp.
Atslēgas vārdi 3D druka, bioloģiski noārdāma polilaktīda plastmasa, PLA, materiāls.
Atslēgas vārdi angļu valodā 3D Printing ,Biodegradable polylactide plastic ,PLA, Material.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2021 21:07:35