Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par bioloģiski noārdāmas plastmasas jaunuzņēmuma dibināšanu
Title in English Study on Founding a New Company in Biodegradable Plastics
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer doktorante I.Zariņa
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Aghami Seyfullayev Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc., Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba nosaukums: Pētījums par jauna uzņēmuma dibināšanu bioloģiski noārdāmās plastmasas jomā Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā, un to veido ievads, teorētiskā daļa un izpētes daļa, secinājumi un priekšlikumi, literatūras saraksts. Atsauces saraksts sastāv no piecdesmit septiņi. Darbs ir 48 lappuses, tajā ir 7 attēli un 11 tabula, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 45 angļu pielikumi. Galvenie bakalaura darba rezultāti: Šī pētījuma mērķis ir dibināt jaunu uzņēmumu bioloģiski noārdāmo plastmasu jomā, lai uzzinātu visas priekšrocības un trūkumus. Teorētiskajā daļā autors apraksta 3D drukāšanas procesu un dibināšanas priekšrocības jauna uzņēmuma bioloģiski noārdāma plastmasas biznesā. Darbā ir detalizēti aprakstīt 3D drukāšanai izmantotā materiāla priekšrocības un tā ekonomiskos ieguvumus. Bakalaura darba bibliogrāfijas apraksts: Seyfullayev Aghami. Vladimirs, Šatrevičs. (2021). Pētījums par jauna uzņēmuma dibināšanu bioloģiski noārdāmās plastmasas jomā. Bakalaura darbs. Rīga; RTU, IBEM DIBM, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 48 lpp.
Keywords 3D druka, bioloģiski noārdāma polilaktīda plastmasa, PLA, materiāls.
Keywords in English 3D Printing ,Biodegradable polylactide plastic ,PLA, Material.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 25.01.2021 21:07:35