Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas nozīme mazajos uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Importance of Marketing Strategy in Small Businesses
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Docente K.Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Pigam Nepesov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Mārketinga stratēģiju nozīme mazos uzņēmumos Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā ir iekļauti 25 attēli, 19 tabulas un 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek analizēts mārketinga process un reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību. Tiek pārskatīti galvenie mārketinga stratēģiju jēdzieni. Praktiskajā daļā tiek apspriestas uzņēmuma mārketinga stratēģijas tabakas ūdenspīpes tirgū. Veikta tabakas tirgus analīze, izstrādāts SWOT modelis. Tiek prezentētas uz TOWS modeli balstītas mārketinga stratēģijas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pigam Nepesov (2021). Mārketinga stratēģiju nozīme mazos uzņēmumos. Bakalaura darbs/ Pigam Nepesov, Vladimirs Šatrevičs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 57 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketings, ūdenspīpe, tabaka, ASV, Krievija, Virdžīnija, Bērlijs
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Hookah, tobacco, U.S, Russia, Virginia, Burley.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2021 16:18:15