Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas nozīme mazajos uzņēmumos
Title in English Importance of Marketing Strategy in Small Businesses
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Docente K.Fedotova
Abstract Bakalaura darba autors: Pigam Nepesov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Mārketinga stratēģiju nozīme mazos uzņēmumos Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā ir iekļauti 25 attēli, 19 tabulas un 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes avotus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek analizēts mārketinga process un reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību. Tiek pārskatīti galvenie mārketinga stratēģiju jēdzieni. Praktiskajā daļā tiek apspriestas uzņēmuma mārketinga stratēģijas tabakas ūdenspīpes tirgū. Veikta tabakas tirgus analīze, izstrādāts SWOT modelis. Tiek prezentētas uz TOWS modeli balstītas mārketinga stratēģijas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pigam Nepesov (2021). Mārketinga stratēģiju nozīme mazos uzņēmumos. Bakalaura darbs/ Pigam Nepesov, Vladimirs Šatrevičs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 57 lpp.
Keywords Mārketings, ūdenspīpe, tabaka, ASV, Krievija, Virdžīnija, Bērlijs
Keywords in English Marketing, Hookah, tobacco, U.S, Russia, Virginia, Burley.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 23.01.2021 16:18:15