Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības projektu īstenošanas problēmas un risinājumu iespējas
Nosaukums angļu valodā Problems and possible solutions of construction project implementation
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Edgars Pudzis
Recenzents SIA Oberon Companies, Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darbs “Būvniecības projektu īstenošanas problēmas un risinājumu iespējamas”. Maģistra darba mērķis ir analizēt būvprojektu ieviešanas problēmas un iespējamos risinājumus dzīvojamo ēku būvniecības segmentā Centrālajā Indijā. Maģistra darba hipotēze ir sekojoša: iekšējās projektu vadības problēmas mazāk ietekmē būvniecības projektu vadīšanas procesu Centrālajā Indijā nekā projekta vadības menedžmenta problēmas. Darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Analītiskajā daļā ir sniegta analīze par būvniecības nozari Indijā, ņemot vērā arī pēdējās pandēmijas ietekmi uz nozari, kā arī sniegta attiecīgā statistika par būvniecības nozares attīstību pēdējos gados, ka arī tajā ir izklāstītas galvenās iekšējās un ārējās problēmas, ar kurām saskaras būvniecības uzņēmumi, veicot būvniecības projektus Indijā. Teorētiskajā daļā ir sniegta projekta vadības būtības un procesa analīze, kā arī teorētiskajā literatūrā un zinātniskajās publikācijās izklāstītie būvniecības un investīciju projektu vadības problēmu aspekti un risinājumi. Praktiskajā daļā ir analizēti aptaujas ar dažādu līmeņu projektu vadītājiem, kuri iesaistīti būvniecībā Centrālajā Indijā, rezultāti kā arī Pragati India celtniecības uzņēmuma gadījuma izpēte. Darbs sniedz pamatu turpmākajiem pētījumiem būvniecības projektu vadībā Indijā, jo būvniecība ir specifiska joma, kurā vislielākā uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiskajiem un inženiertehniskajiem projekta aspektiem. Hipotēze ir pierādīta. Galvenais secinājums ir sekojošs: būvniecības projektos vislielākās problēmas rada menedžmenta riski, un priekšlikums ir izveidot visaptverošu novērtēšanas un reportinga sistēmu, kā arī sadarboties ar universitātēm, lai nostiprinātu būvniecības uzņēmuma pozīcijas. Darbs sastāv no 80 lappusēm, 22 attēliem, 12 tabulām, 51 literatūras avotiem, 1 pielikuma
Atslēgas vārdi BŪVNIECĪBA, PROJEKTU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PROJEKTS
Atslēgas vārdi angļu valodā CONSTRUCTION, PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION PROJECT
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2021 00:25:38