Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu īstenošanas problēmas un risinājumu iespējas
Title in English Problems and possible solutions of construction project implementation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer SIA Oberon Companies, Ņikita Kočanovs
Abstract Maģistra darbs “Būvniecības projektu īstenošanas problēmas un risinājumu iespējamas”. Maģistra darba mērķis ir analizēt būvprojektu ieviešanas problēmas un iespējamos risinājumus dzīvojamo ēku būvniecības segmentā Centrālajā Indijā. Maģistra darba hipotēze ir sekojoša: iekšējās projektu vadības problēmas mazāk ietekmē būvniecības projektu vadīšanas procesu Centrālajā Indijā nekā projekta vadības menedžmenta problēmas. Darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Analītiskajā daļā ir sniegta analīze par būvniecības nozari Indijā, ņemot vērā arī pēdējās pandēmijas ietekmi uz nozari, kā arī sniegta attiecīgā statistika par būvniecības nozares attīstību pēdējos gados, ka arī tajā ir izklāstītas galvenās iekšējās un ārējās problēmas, ar kurām saskaras būvniecības uzņēmumi, veicot būvniecības projektus Indijā. Teorētiskajā daļā ir sniegta projekta vadības būtības un procesa analīze, kā arī teorētiskajā literatūrā un zinātniskajās publikācijās izklāstītie būvniecības un investīciju projektu vadības problēmu aspekti un risinājumi. Praktiskajā daļā ir analizēti aptaujas ar dažādu līmeņu projektu vadītājiem, kuri iesaistīti būvniecībā Centrālajā Indijā, rezultāti kā arī Pragati India celtniecības uzņēmuma gadījuma izpēte. Darbs sniedz pamatu turpmākajiem pētījumiem būvniecības projektu vadībā Indijā, jo būvniecība ir specifiska joma, kurā vislielākā uzmanība tiek pievērsta tehnoloģiskajiem un inženiertehniskajiem projekta aspektiem. Hipotēze ir pierādīta. Galvenais secinājums ir sekojošs: būvniecības projektos vislielākās problēmas rada menedžmenta riski, un priekšlikums ir izveidot visaptverošu novērtēšanas un reportinga sistēmu, kā arī sadarboties ar universitātēm, lai nostiprinātu būvniecības uzņēmuma pozīcijas. Darbs sastāv no 80 lappusēm, 22 attēliem, 12 tabulām, 51 literatūras avotiem, 1 pielikuma
Keywords BŪVNIECĪBA, PROJEKTU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PROJEKTS
Keywords in English CONSTRUCTION, PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION PROJECT
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 22.01.2021 00:25:38