Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Rīgas akustiskās koncertzāles koncepta sociāli ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Socio-Economic Justification of the Concept of Riga Acoustic Concert Hall
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Pr.doc. N.Balabka
Anotācija Maģistra darba ietvaros pētīti akustisko koncertzāļu sociāli ekonomiskie aspekti, izvietojums pilsētvidē, koncertzāles koncepts – kā saruna starp izpildītāju un klausītāju, ikdienas lietotājiem un viesiem, pilsētvidi un tehniskajiem risinājumiem. Balstoties uz veiksmīgiem piemēriem Eiropā un Latvijas pieredzi reģionālo koncertzāļu celtniecībā, tiks meklēti optimālākie risinājumi, kas piemēroti akustiskajai koncertzālei Rīgai. Maģistra darba mērķis - piedāvāt ilgtspējīgu, sociālekonomiski pamatotu Rīgas akustiskās koncertzāles modeli. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā izklāstīti Latvijas kultūras vēsturiskie aspekti Rīgas akustiskās koncertzāles kontekstā, kā arī aplūkotas Latvijā rezidējošo profesionālo orķestru akustiskās un tehniskās vajadzības. Otrajā nodaļā apskatīta akustiskās koncertzāles, sabiedrības un vides mijiedarbība, aplūkojot koncertzāles Eiropā un Latvijā. Trešajā nodaļā tiek apskatīti Rīgas akustiskās koncertzāles teorētiskie modeļi. Darba nobeigumā ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi Rīgas akustiskās koncertzāles optimālam modelim. Maģistra darba tēma - “Rīgas akustiskās koncertzāles koncepta sociāli ekonomiskais pamatojums” Autors – Anete Toča Zinātniskais vadītājs – Mg. oec., MBA, prof. mag. arch. Sarmīte Barvika Darbs sastāv no 92 lpp., 10 tabulām, 32 attēliem un 2 pielikumiem. Atslēgas vārdi: koncertzāle, sabiedrība, Rīga, kultūra
Atslēgas vārdi koncertzāle, sabiedrība, Rīga, kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā concert hall, society, Riga, culture.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2021 15:31:35