Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanai un saskaņošanai metodoloģijas pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Methodology for Reviewing and Approving the Civil Protection Plan for High-Risk Objects
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Andrejs Krauklis
Recenzents Mihails Urbans, DCAI pētnieks, Mg.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa studente Evija Parfjonova. Diplomprojekta tēma ir „Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanas un saskaņošanas metodoloģijas pilnveide”. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot metodoloģiju paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izvērtēšanai un saskaņošanai. Analītiskajā daļā tika izpētīti, analizēti un apkopoti normatīvie akti, kas regulē paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanu un saskaņošanu. Teorētiskajā daļā tika veikta VUGD amatpersonu anketēšana par paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanu un saskaņošanu, izvērtējot sniegtas atbildēs, autore noskaidroja un aprakstīja tagadējo situāciju un biežākas problēmas, grūtības ar kurām saskaras VUGD amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi izskatīšanas un saskaņošanas procesā. Tāpat šajā daļā tika izvērtēta iekļaujamās informācijas, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7 .novembra noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” prasībām, par pamatu ņemot SIA “EAST-WEST TRANSIT” un AS “VIADA Baltija” civilās aizsardzības plānu. Praktiskajā daļā tika izstrādātas metodiskas rekomendācijas paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanai un saskaņošanai ar skaidrojumiem, piemēriem un pamatojumiem. Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna metodisko rekomendāciju izstrādes procesa grūtības radīja ierobežots literatūras un informatīvo materiālu daudzums, kā rezultātā autore pētījuma procesa pārsvara balstījās uz normatīvo aktu bāzi, kā arī uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu viedokli un apstiprinātiem paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāniem. Diplomprojekta ietvaros izstrādātās metodiskas rekomendācijas var izmantot kā uzskatāmo palīgmateriālu paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izvērtēšanas un saskaņošanas procesā. Diplomprojekts sastāv no 52 lapām, 8 attēliem. Diplomprojektā ir izmantoti 17 literatūras avoti, darbā iekļauti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Civilās aizsardzības plāns, paaugstinātas bīstamības objekts, civila aizsardzība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Civil protection plan, high risk object, civil protection.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2021 12:01:16