Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanai un saskaņošanai metodoloģijas pilnveide
Title in English Improvement of the Methodology for Reviewing and Approving the Civil Protection Plan for High-Risk Objects
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Andrejs Krauklis
Reviewer Mihails Urbans, DCAI pētnieks, Mg.sc.ing.
Abstract Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2. kursa studente Evija Parfjonova. Diplomprojekta tēma ir „Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanas un saskaņošanas metodoloģijas pilnveide”. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot metodoloģiju paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izvērtēšanai un saskaņošanai. Analītiskajā daļā tika izpētīti, analizēti un apkopoti normatīvie akti, kas regulē paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanu un saskaņošanu. Teorētiskajā daļā tika veikta VUGD amatpersonu anketēšana par paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanu un saskaņošanu, izvērtējot sniegtas atbildēs, autore noskaidroja un aprakstīja tagadējo situāciju un biežākas problēmas, grūtības ar kurām saskaras VUGD amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi izskatīšanas un saskaņošanas procesā. Tāpat šajā daļā tika izvērtēta iekļaujamās informācijas, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7 .novembra noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” prasībām, par pamatu ņemot SIA “EAST-WEST TRANSIT” un AS “VIADA Baltija” civilās aizsardzības plānu. Praktiskajā daļā tika izstrādātas metodiskas rekomendācijas paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izskatīšanai un saskaņošanai ar skaidrojumiem, piemēriem un pamatojumiem. Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna metodisko rekomendāciju izstrādes procesa grūtības radīja ierobežots literatūras un informatīvo materiālu daudzums, kā rezultātā autore pētījuma procesa pārsvara balstījās uz normatīvo aktu bāzi, kā arī uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu viedokli un apstiprinātiem paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāniem. Diplomprojekta ietvaros izstrādātās metodiskas rekomendācijas var izmantot kā uzskatāmo palīgmateriālu paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāna izvērtēšanas un saskaņošanas procesā. Diplomprojekts sastāv no 52 lapām, 8 attēliem. Diplomprojektā ir izmantoti 17 literatūras avoti, darbā iekļauti 2 pielikumi.
Keywords Civilās aizsardzības plāns, paaugstinātas bīstamības objekts, civila aizsardzība.
Keywords in English Civil protection plan, high risk object, civil protection.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.01.2021 12:01:16