Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Stock Companies Financial Health Assessment in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Zin. asistents, Mg.oec. K.Freimanis
Anotācija Karīna Vārna. Bakalaura darbs. Akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums Latvijā Rīga: Rīgas Tehniskās univeristāte, 2020. 54 lpp. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba zinātniskais vadītājs: profesore p.i., Dr. oec. Irina Voronova. Bakalaura darbā tiek pētītas publiskās akciju sabiedrības Latvijā, kas kotējas Nasdaq Riga fondu biržā un šo akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums. Darba mērķis: uz finanšu analīzes teorētisko aspektu un Latvijas akciju sabiedrību finansiālā stāvokļa novērtēšanas pamata atvērtās informācijas apstākļos pētīt akciju sabiedrības Latvijā. Darba uzdevumi: izpētīt finanšu analīzes teorētiskos aspektus, uzskaitīt un izanalizēt Latvijā esošās akciju sabiedrības darbības rezultātus, novērtēt akciju sabiedrības, izmantojot Piotroski F-Score aprēķinu. Darbs sastāv no 2 daļām. Tā pirmajā, teorētiskajā daļā, tiek aprakstītas akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējuma metodes. Otrajā daļā, kas ir pētījuma daļa, izmantojot teorētiskajā daļā aprakstītās metodes, tiek novērtētas Latvijas akciju sabiedrības, padziļināti tās salīdzinot ar akciju sabiedrību Olainfarm. Rezultātā iegūta informācija par dažādām uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanas metodēm, no kuras secināms, ka Piotroski F rādītāja metode ir vienkāršs un efektīvs veids, kā novērtēt uzņēmumu attīstības tendenci. Darbs kopumā izklāstīts 54 lappusēs, tajā iekļautas 13 tabulas un 6 attēli. Darbā izmantoti 35 literatūras avoti un pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi sabiedrība, novērtējums, rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā society, evaluation, indicators
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2021 09:07:20