Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums Latvijā
Title in English Stock Companies Financial Health Assessment in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Zin. asistents, Mg.oec. K.Freimanis
Abstract Karīna Vārna. Bakalaura darbs. Akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums Latvijā Rīga: Rīgas Tehniskās univeristāte, 2020. 54 lpp. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba zinātniskais vadītājs: profesore p.i., Dr. oec. Irina Voronova. Bakalaura darbā tiek pētītas publiskās akciju sabiedrības Latvijā, kas kotējas Nasdaq Riga fondu biržā un šo akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums. Darba mērķis: uz finanšu analīzes teorētisko aspektu un Latvijas akciju sabiedrību finansiālā stāvokļa novērtēšanas pamata atvērtās informācijas apstākļos pētīt akciju sabiedrības Latvijā. Darba uzdevumi: izpētīt finanšu analīzes teorētiskos aspektus, uzskaitīt un izanalizēt Latvijā esošās akciju sabiedrības darbības rezultātus, novērtēt akciju sabiedrības, izmantojot Piotroski F-Score aprēķinu. Darbs sastāv no 2 daļām. Tā pirmajā, teorētiskajā daļā, tiek aprakstītas akciju sabiedrību finanšu stāvokļa novērtējuma metodes. Otrajā daļā, kas ir pētījuma daļa, izmantojot teorētiskajā daļā aprakstītās metodes, tiek novērtētas Latvijas akciju sabiedrības, padziļināti tās salīdzinot ar akciju sabiedrību Olainfarm. Rezultātā iegūta informācija par dažādām uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanas metodēm, no kuras secināms, ka Piotroski F rādītāja metode ir vienkāršs un efektīvs veids, kā novērtēt uzņēmumu attīstības tendenci. Darbs kopumā izklāstīts 54 lappusēs, tajā iekļautas 13 tabulas un 6 attēli. Darbā izmantoti 35 literatūras avoti un pievienoti 5 pielikumi.
Keywords sabiedrība, novērtējums, rādītāji
Keywords in English society, evaluation, indicators
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.01.2021 09:07:20