Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ūdens patēriņa uzskaites un norēķinu organizēšanas koncepcija daudzdzīvokļu mājās
Nosaukums angļu valodā Concept of water consumption accounting and settlement organisation in multi-apartment buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents BIF, dekāna vietnieks zinātnes jautājumos, Dr. Jānis Kaminskis
Anotācija Maģistra darbā tiek pētīta daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņa uzskaite un ūdens patēriņa uzskaites starpību ietekmējošie faktori, kā arī to mazināšanas risinājumi ar mērķi noteikt vispiemērotāko ūdens patēriņa uzskaites un norēķinu koncepciju. Analītiskajā daļā tiek detalizēti pētīti ūdens patēriņa uzskaites starpību veidojošie faktori starp komercuzskaites mēraparāta rādījumu daudzdzīvokļu mājas ievadā un dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumu summu. Tiek apskatīti šo uzskaites starpību mazināšanas tehniskie risinājumi un to realizēšanas iespējas, kā arī attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanas lietderības pamatojošie aprēķini. Teorētiskajā daļā tiek pētīta LR normatīvo aktu regulējuma attīstība norēķinu veikšanai par centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju kontekstā tiek analizēti ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas un lietošanas regulējošie normatīvie akti un identificēti galvenie trūkumi. Aplūkoti norēķinu veidu teorētiskie aspekti un izvērtēta iespējamās norēķinu koncepcijas maiņas ietekmes uz pakalpojuma tarifu. Darba Praktiskajā daļā sniegti ieteikumi nepieciešamo grozījumu veikšanai normatīvajos aktos uzskaites un norēķinu koncepcijas maiņas priekšnoteikumu radīšanai. Veikti aprēķini telemetrijas ierīkošanas nosacītās atmasāšanās pamatojuma pārbaudei. Kā arī aprēķinu ceļā veikts koncepcijas ietekmes uz ūdenssaimniecības pakalpojuma pašreizējo tarifu novērtējums. Darbā secināts, ka tikai ieviešot vietējā pašvaldībā vienotu telemetrijas sistēmu un tarifā ievērtējot 5% ūdens skaitītāja pieļaujamo mērīšanas kļūdu teorētiski tiek pilnībā nodrošināta ūdens uzskaites zudumu novēršana daudzdzīvokļu mājā, kā rezultātā tiek mazināta sociālā spriedze un izbeigta ažiotāža par ūdens patēriņa uzskaites starpībām, kā arī secināts, ka tikai ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs, kuram ir pašvaldības delēģējums var nodrošināt telemetrijas pakalpojuma sniegšanas pēctecību vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tiek doti priekšlikumi kancepcijas ieviešanai. Darbs satur 82 lapas, 18 attēlus, 5 tabulas, 34 bibliogrāfiskos un avotu nosaukumus.
Atslēgas vārdi Ūdens patēriņš uzskaite norēķini daudzdzīvokļu mājas
Atslēgas vārdi angļu valodā Water consumption accounting for settlements in multi-apartment buildings
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2021 08:21:51