Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ūdens patēriņa uzskaites un norēķinu organizēšanas koncepcija daudzdzīvokļu mājās
Title in English Concept of water consumption accounting and settlement organisation in multi-apartment buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer BIF, dekāna vietnieks zinātnes jautājumos, Dr. Jānis Kaminskis
Abstract Maģistra darbā tiek pētīta daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņa uzskaite un ūdens patēriņa uzskaites starpību ietekmējošie faktori, kā arī to mazināšanas risinājumi ar mērķi noteikt vispiemērotāko ūdens patēriņa uzskaites un norēķinu koncepciju. Analītiskajā daļā tiek detalizēti pētīti ūdens patēriņa uzskaites starpību veidojošie faktori starp komercuzskaites mēraparāta rādījumu daudzdzīvokļu mājas ievadā un dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumu summu. Tiek apskatīti šo uzskaites starpību mazināšanas tehniskie risinājumi un to realizēšanas iespējas, kā arī attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ierīkošanas lietderības pamatojošie aprēķini. Teorētiskajā daļā tiek pētīta LR normatīvo aktu regulējuma attīstība norēķinu veikšanai par centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu māju kontekstā tiek analizēti ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas un lietošanas regulējošie normatīvie akti un identificēti galvenie trūkumi. Aplūkoti norēķinu veidu teorētiskie aspekti un izvērtēta iespējamās norēķinu koncepcijas maiņas ietekmes uz pakalpojuma tarifu. Darba Praktiskajā daļā sniegti ieteikumi nepieciešamo grozījumu veikšanai normatīvajos aktos uzskaites un norēķinu koncepcijas maiņas priekšnoteikumu radīšanai. Veikti aprēķini telemetrijas ierīkošanas nosacītās atmasāšanās pamatojuma pārbaudei. Kā arī aprēķinu ceļā veikts koncepcijas ietekmes uz ūdenssaimniecības pakalpojuma pašreizējo tarifu novērtējums. Darbā secināts, ka tikai ieviešot vietējā pašvaldībā vienotu telemetrijas sistēmu un tarifā ievērtējot 5% ūdens skaitītāja pieļaujamo mērīšanas kļūdu teorētiski tiek pilnībā nodrošināta ūdens uzskaites zudumu novēršana daudzdzīvokļu mājā, kā rezultātā tiek mazināta sociālā spriedze un izbeigta ažiotāža par ūdens patēriņa uzskaites starpībām, kā arī secināts, ka tikai ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs, kuram ir pašvaldības delēģējums var nodrošināt telemetrijas pakalpojuma sniegšanas pēctecību vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tiek doti priekšlikumi kancepcijas ieviešanai. Darbs satur 82 lapas, 18 attēlus, 5 tabulas, 34 bibliogrāfiskos un avotu nosaukumus.
Keywords Ūdens patēriņš uzskaite norēķini daudzdzīvokļu mājas
Keywords in English Water consumption accounting for settlements in multi-apartment buildings
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.01.2021 08:21:51