Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamā fonda, īres namu un jaunu māju būvniecības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Strategy for the construction of residential, rental houses and new houses
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Iveta Stāmure
Recenzents Dr. Ineta Geipele
Anotācija Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Semjonova L., Dzīvojamā fonda, īres namu un jaunu māju būvniecības stratēģija: Maģistra darbs/Vadītāja: Stāmure I. – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2021. – 137. lpp. Maģistra darba apjoms: 137 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 40 attēli; darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba saturs un struktūra: 4 daļas; 18 nodaļas; 16 apakšnodaļas; ievads; secinājumi un priekšlikumi; izmantotās literatūras un avotu saraksts. Maģistra darba iegūtie rezultāti: Analītiskajā daļā gūts priekšstats par dzīvojamā fonda attīstību Latvijā un īres namu pieprasījumu. Analizēta vēsturiskā informācija par dzīvojamo fondu sākot no 1905. gada. Atskats uz paveikto pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Pēdējās desmitgades notikumi dzīvojamā fonda un jaunu māju būvniecības attīstībā. Teorētiskajā daļā analizēts dzīvojamais fonds dažādos Latvijas novados, tai skaitā lielākajās pilsētās. Ieskats prognozēs par jaunu māju būvniecību. Praktiskajā daļā izstrādātas divas aptaujas – iedzīvotāju un uzņēmēju par īres namu nepieciešamību un attīstību. Aptaujas datu apkopošanai izstrādāts monitorings. Projekta daļā izveidota platforma datu apkopošanai par jautājumiem, kas skar dzīvojamo fondu, īres namu pieejamību un jaunu dzīvojamo māju būvniecību.
Atslēgas vārdi Dzīvojamā fonda, īres namu un jaunu māju būvniecības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy for the construction of residential, rental houses and new houses
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 23:23:29