Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamā fonda, īres namu un jaunu māju būvniecības stratēģija
Title in English Strategy for the construction of residential, rental houses and new houses
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Stāmure
Reviewer Dr. Ineta Geipele
Abstract Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Semjonova L., Dzīvojamā fonda, īres namu un jaunu māju būvniecības stratēģija: Maģistra darbs/Vadītāja: Stāmure I. – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2021. – 137. lpp. Maģistra darba apjoms: 137 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 40 attēli; darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba saturs un struktūra: 4 daļas; 18 nodaļas; 16 apakšnodaļas; ievads; secinājumi un priekšlikumi; izmantotās literatūras un avotu saraksts. Maģistra darba iegūtie rezultāti: Analītiskajā daļā gūts priekšstats par dzīvojamā fonda attīstību Latvijā un īres namu pieprasījumu. Analizēta vēsturiskā informācija par dzīvojamo fondu sākot no 1905. gada. Atskats uz paveikto pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Pēdējās desmitgades notikumi dzīvojamā fonda un jaunu māju būvniecības attīstībā. Teorētiskajā daļā analizēts dzīvojamais fonds dažādos Latvijas novados, tai skaitā lielākajās pilsētās. Ieskats prognozēs par jaunu māju būvniecību. Praktiskajā daļā izstrādātas divas aptaujas – iedzīvotāju un uzņēmēju par īres namu nepieciešamību un attīstību. Aptaujas datu apkopošanai izstrādāts monitorings. Projekta daļā izveidota platforma datu apkopošanai par jautājumiem, kas skar dzīvojamo fondu, īres namu pieejamību un jaunu dzīvojamo māju būvniecību.
Keywords Dzīvojamā fonda, īres namu un jaunu māju būvniecības stratēģija
Keywords in English Strategy for the construction of residential, rental houses and new houses
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 23:23:29