Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības projektu vadības stratēģijas un uzlabošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Construction project management strategies and improvement opportunities
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Laura Tupenaite
Recenzents Dr. Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darbs “BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBAS STRATĒĢIJAS UN UZLABOŠANAS IESPĒJAS”. Maģistra darba mērķis ir analizēt būvniecības projektu vadības paņēmienus un stratēģijas, kā arī noteikt projekta vadības uzlabošanas iespējas būvniecībā. Maģistra darba hipotēze ir šāda: skaidrs būvniecības projekta vadības stratēģijas uzstādījums uzlabos Latvijas būvniecības uzņēmumu darbību. Maģistra darbā tiek izmantota šāda metodoloģija: kvalitatīvās metodes - būvprojektu gadījumu izpēte, teorētiskā literatūra un zinātniskās publikācijas analīze par būvprojekta vadību, tās paņēmieniem, stratēģijām un problēmām; kvalitatīvās metodes - Latvijas būvniecības nozares datu analīze, aptaujas datu statistiskā analīze, kas iegūta, izmantojot anketu, izmantojot slēgtos jautājumus. Primārie dati tiek iegūti, aptaujājot būvniecības nozares pārstāvjus. Dati tika analizēti, izmantojot Microsoft Excel. Maģistra darbu var izmantot kā primāros datus turpmākajiem pētījumiem Latvijā, kas veltīti detalizētai analīzei par projekta vadības uzlabošanas iespējām būvniecības projektos, kā arī par kopsavilkumu plašākai aptaujai ar projektu vadītājiem un projektu vadītājiem. palīgiem, lai izveidotu detalizētāku ieskatu nozarē. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmā nodaļa ir analītiska, un tajā galvenokārt aplūkota Latvijas būvniecības nozare, tās statistikas dati, tendences un attīstība pēdējā laikā, kā arī būvniecības projektu vadības regulējums Latvijā. Otrajā nodaļā tiek analizēti projekta vadības teorētiskie aspekti būvniecībā, tā jautājumi un problēmas, projekta vadības metodes un uzlabošanas iespējas. Trešajā nodaļā ir atspoguļoti empīriskā pētījuma dati - projekta vadītāju un projekta vadītāju palīgu aptaujas rezultāti par būvniecības projektu vadības stratēģijām. Maģistra darbu veido 80 lappuses, 2 tabulas, 17 attēli, 56 bibliogrāfijas avoti.
Atslēgas vārdi PROJEKTU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PROJEKTS, PROJEKTU VADĪBAS STRATĒĢIJAS
Atslēgas vārdi angļu valodā PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION PROJECT, PROJECT MANAGEMENT STRATEGIES
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 21:45:14