Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības projektu vadības stratēģijas un uzlabošanas iespējas
Title in English Construction project management strategies and improvement opportunities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Tupenaite
Reviewer Dr. Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darbs “BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪBAS STRATĒĢIJAS UN UZLABOŠANAS IESPĒJAS”. Maģistra darba mērķis ir analizēt būvniecības projektu vadības paņēmienus un stratēģijas, kā arī noteikt projekta vadības uzlabošanas iespējas būvniecībā. Maģistra darba hipotēze ir šāda: skaidrs būvniecības projekta vadības stratēģijas uzstādījums uzlabos Latvijas būvniecības uzņēmumu darbību. Maģistra darbā tiek izmantota šāda metodoloģija: kvalitatīvās metodes - būvprojektu gadījumu izpēte, teorētiskā literatūra un zinātniskās publikācijas analīze par būvprojekta vadību, tās paņēmieniem, stratēģijām un problēmām; kvalitatīvās metodes - Latvijas būvniecības nozares datu analīze, aptaujas datu statistiskā analīze, kas iegūta, izmantojot anketu, izmantojot slēgtos jautājumus. Primārie dati tiek iegūti, aptaujājot būvniecības nozares pārstāvjus. Dati tika analizēti, izmantojot Microsoft Excel. Maģistra darbu var izmantot kā primāros datus turpmākajiem pētījumiem Latvijā, kas veltīti detalizētai analīzei par projekta vadības uzlabošanas iespējām būvniecības projektos, kā arī par kopsavilkumu plašākai aptaujai ar projektu vadītājiem un projektu vadītājiem. palīgiem, lai izveidotu detalizētāku ieskatu nozarē. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmā nodaļa ir analītiska, un tajā galvenokārt aplūkota Latvijas būvniecības nozare, tās statistikas dati, tendences un attīstība pēdējā laikā, kā arī būvniecības projektu vadības regulējums Latvijā. Otrajā nodaļā tiek analizēti projekta vadības teorētiskie aspekti būvniecībā, tā jautājumi un problēmas, projekta vadības metodes un uzlabošanas iespējas. Trešajā nodaļā ir atspoguļoti empīriskā pētījuma dati - projekta vadītāju un projekta vadītāju palīgu aptaujas rezultāti par būvniecības projektu vadības stratēģijām. Maģistra darbu veido 80 lappuses, 2 tabulas, 17 attēli, 56 bibliogrāfijas avoti.
Keywords PROJEKTU VADĪBA, BŪVNIECĪBAS PROJEKTS, PROJEKTU VADĪBAS STRATĒĢIJAS
Keywords in English PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION PROJECT, PROJECT MANAGEMENT STRATEGIES
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 19.01.2021 21:45:14