Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības projektu īstenošanas stratēģijas, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Construction project implementation strategies, problems and solutions
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Atis Verdenhofs
Recenzents SIA Oberon Companies, Ņikita Kočanovs
Anotācija Būvniecība ir sarežģīts process, kurā tiek iesaistītas daudz personu dažādos posmos. Būvniecības nozarē ir daudz izaicinājumu. Galvenās problēmas rodas nepareizas projektēšanas, uzmērīšanas un materiālu izvēles dēļ, šīs problēmas visbiežāk rodas, jo iesaistītās personas ir bez atbilstošas pieredzes un izglītības.. Lai panāktu veiksmīgu būvniecības projekta rezultātu, komandā svarīgi ir jāiekļaut projekta vadītāju, būvdarbu uzraugu, inženieri un projektētāju. Bet, nonākot pie projekta vadības, projekta vadītājam ir būtiska loma, lai panāktu projekta pareizu izpildi. Pirms būvniecības projekta īstenošanas mums ir jāiepazīstas ar aktuālajiem valdības pieņemtajiem noteikumiem un likumiem. Daudzi projekti saskaras ar problēmām, neiepazīstoties ar vadlīnijām un specializētajiem likumiem. Šī pārbaude pēta vadības lomu būvniecības projektos Indijā un izceļ galvenos kritiskos elementus, kas ietekmē būvniecības projektu. Šajā rakstā tiek pētīta šo būvniecības vadības stratēģiju prakse ar piemēru. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Šī maģistra darba 1. daļa ir analītiskā daļa, kas satur Indijas būvniecības nozares aprakstu, tās ietekmi uz ekonomiku un pieprasījumu. Tas satur arī Indijas būvniecības nozares raksturojumu, lai labāk izprastu pašreizējo tirgu, izvirzītu stratēģiju un to risinājumu. Šī maģistra darba 2. daļa ir teorētiskā daļa, kurā iekļauti būvprojektos analizētie jautājumi un izaicinājumi kā arī apspriesti pasākumi, kas jāveic lai projekts būtu veiksmīgs. Šī maģistra darba 3. daļa ir praktiskā daļa; kas satur vispārēju informāciju un detalizētu informāciju par Chennai metro dzelzceļa būvniecību. Tajā ir arī identificētas problēmas, ar kurām uzņēmums saskārās, īstenojot projektu, un sniegti iespējamie risinājumi. Šajā daļā ir ietvertas arī galvenās problēmas, ar kurām sabiedrība saskarās metro būvniecības laikā. Secinājumus un priekšlikumus autors izvirza, ņemot vērā aptaujas rezultātus, kā arī balstoties uz gūto informaciju, analizējot šo projektu un pieredzi, ko autors ieguva izstradajot šo darbu.
Atslēgas vārdi Construction management, project implementation, Chennai Metro, CMRL, Metro issues and solutions, Chennai Metro rail project, CMRL construction.
Atslēgas vārdi angļu valodā Būvniecības vadība, projekta īstenošana, Chennai Metro, CMRL, Metro jautājumi un risinājumi, Chennai Metro dzelzceļa projekts, CMRL būvniecība.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2021 21:24:01